Tanzania

Kilimanjaro i Tanzania

Afrikas högsta topp, Kilimanjaro

Afrikas största land i öst är Tanzania som gränsar till Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo-Kinshasa, Zambia, Malawi och Mocambique. Landet har även en kustremsa i öst mot den Indiska oceanen där krydd-öarna Zanzibar, Pemba och Mafia finns. Tanzanias högsta bergstopp, Kilimanjaro, är även Afrikas högsta punkt. Kilimanjaro är en icke-aktiv vulkan som har en snötäckt topp trots att man här befinner sig så nära ekvatorn.

I Tanzania så finns det mer än 120 olika etniska grupper. Landet har till stora delar styrts av Storbritannien och av FN och fick delvis självständighet år 1961 då området Tanganyika friades från att kontrolleras som ett brittiskt styrt FN-område. Området Zanzibar blev självständigt 1963, och 1964 så sammanfogades dessa två områden för att bli till landet Tanzania. Turismen är en mycket viktig del av landets ekonomi och de kända naturreservaten Ngorongoro och Serengeti är världsberömda. Landet jobbar med problem med illegal jakt och med miljöförstöring som beror på att man har så många invånare (omkring 36 miljoner) och för att man inte odlar marken på rätt sätt.

Dodoma Universitet

Universitetet i Dodoma

Staden Dar es Salaam fungerar som finansiellt huvudstad men Dodoma är den stad som man har tänkt sig som framtida huvudstad och där man även huserar sin politiska ledning. Med så många olika etniska grupper så talas det förstås många språk men man nämner kiswahili, kiungujo, engelska, och arabiska som landets officiella språk. Huvudreligionerna är islam och kristendom men det finns även många lokala religioner.

Klimat

Det är varmt i Tanzania och solen skiner för det mesta. Det som avgör temperaturen är höjden över havet och det finns ordentliga höjdskillnader i landet med kustremsa mot Indiska oceanen och Afrikas högsta bergstopp. Klimatet beskrivs som tropiskt savannklimat men man delar upp landet i fyra olika zoner nämligen bergsområdet, sjöområdet, kusten och platåer. Vid kusten har man en hög luftfuktighet och här kan man räkna med en regnperiod under våren och fram till maj månad. I bergsområdet som till stor del är vulkanisk så är jorden mycket bördig och man har mer nederbörd och ett milt och behagligt klimat. I platådelen av landet så har man stäppklimat där nederbörden är mindre. Här är det också så att temperaturer skiftar kraftigt under ett enda dygn och naturen består mest av skog och grässlätter.

Ekonomi

I Tanzania så odlar man socker, kaffe, bomull och te, och man tillverkar öl och tobak, och dessutom så gräver man efter diamanter och guld. Exporten består av guld, kaffe, cashewnötter och bomull.

Intressanta fakta om Tanzania

I Tanzania så finns det mer än 4 miljoner vilda djur vilket är världens största koncentration per kvadratmeter. Landets nationalsång, Mungu Ibariki Afrika (Gud välsigne Afrika) delas med Sydafrika och Zimbabwe. I Tanzania så finns världens största krabba som kallas för kokosnötskrabban. Den finns på Chumbe ön som är en del av Zanzibar.

Sydafrika

Sydafrika blev befriat från apartheid

Nelson Mandela och Frederik Willem de Klerk

Idag är Sydafrika ett demokratiskt land men det är inte längesedan som namnet på landet fick många att bekymrat rynka på pannan, och Nelson Mandelas insatser för landets mörkhyade befolkning gjorde honom inte bara till en nationell hjälte utan också internationellt erkänd och belönad med Nobelpriset. Sydafrika kallas ofta för regnbågsnationen på grund av att landet har så många olika kulturer och etniciteter. Man har hela 11 olika officiella språk. Dagens Sydafrika kämpar för att utbilda och motverka så många årtionden av sociala problem. Problem med arbetslöshet och AIDS epidemi gör det dock svårt att ta sig framåt så snabbt som man hade önskat.

Landets främsta industri är gruvnäringen. Landet har guld, platina, krom och även diamanter. Man arbetar med att förfina metall och dessutom så finns det ett utvecklat jordbruk där man odlar vete, majs, sockerrör, frukt och även håller boskap för köttproduktion. Exporten består av guld, diamanter, platina och andra metaller och mineraler.

På grund av att landet har så många olika språk och kulturer så talar de flesta åtminstone två språk vilket brukar vara engelska och afrikaans. Sydafrika räknas som ett engelsktalande land men det engelska språk som används är väldigt influerat av de afrikanska språken vilket leder till en dialekt som skiljer sig starkt från den som man hör i länder som Australien, England och USA.

Mer om Sydafrika

Det här landet har tre huvudstäder, nämligen Pretoria, Cape Town och Bloem fontein. Regeringen möts under sex månaders tid i Pretoria och den andra delen av året spenderar man i Cape Town. Klimatet är varierat och man har öknar, våtmarker, grässlätter, subtropiska skogar och även berg. Landet har kust till Atlanten i väst och till Indiska oceanen i söder och öster. Grannländerna är Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mocambique och Swaziland.

Lite historia

De första att bebo Sydafrika var Sanfolket och därefter kom Khoikhoi och Bantustammar. Det Nederländska Ostindiska kompaniet kom under 1600-talet och de upprättade en koloni under 1700-talet. Den här kolonins befolkning blev känd som Boer eller Afrikaner och de talade en slags holländsk dialekt som kallas för afrikaans. 1815 så tog britterna över Cape kolonin och de kom med flera tusen nya invånare. Då man frigav slavar år 1833 och etablerade en engelsktalande regering så var det många afrikaners som tog sig norrut där de etablerade republiken Transvaal samt staten med namnet Orange Free State.

1867 så upptäckte man diamanter vilket fick många att ta sig till Cape kolonin. Ett krig med Boerna bröt ut 1899 och då man besegrat Boerna så skapades Unionen Sydafrika som bestod av fyra provinser. Det blev dock en Boer, Louis Botha, som valdes till den första premiärministern. Under Andra Världskriget så stred Sydafrika på den allierade sidan och landet blev medlemsnation i FN år 1945. Man vägrade dock att skriva under deklarationen för mänskliga rättigheter. Det var nämligen så att apartheid var en del av den inhemska politiken. Bantus, asiater, och de med färgad hy levde inte under samma regler som andra och var till exempel inte tillåtna att rösta. Man tvingade bort färgade från områden som man designerade för vita. Det här ledde till att omkring 1,5 miljoner människor tvingades bort från städer och till absolut fattigdom i små byar.

Soweto demonstration

Demonstration i Soweto

1991 så ledde Nelson Mandela tillsammans med Frederik Willem de Klerk ett forum där man propagerade för ett demokratiskt Sydafrika och man började jobba på en ny grundlag för landet. 1993 kom en ny lag som var emot apartheid och som gjorde det möjligt med en multikulturell demokrati. Man lyckades transformera landet till en verklig demokrati på ett fredligt sätt och för detta så fick Mandela och Frederik Willem de Klerk Nobels fredspris år 1993.

Mandela dog den 5 december 2013 då han var 95 år gammal. Hans död uppmärksammades världen över av människor som insett hans storhet. Samtidigt som man sörjde hans död så hyllade man vid begravningen den stora gärning han stod bakom som kom att förändra Sydafrikas samhälle och kultur.

Unikt djurliv

Vithaj och säl

Vithaj jagar säl utanför Sydafrika

Sydafrika har ett fantastiskt djurliv med arter som antilop, impala, lejon, giraffer, apor och elefanter. Här finns det även afrikanska pingviner och i vattnen så kan man finna den stora vithajen. Det händer att man stänger stränder för att det finns så många hajar i vattnet att det blir farligt för folk att bada. Man kan även ge sig ut på valsafari i Sydafrika för att se de enorma djuren som lever längsmed landets kuster.

Swaziland

Mynt i Swaziland

Mynt i Swaziland

På sluttningen av den sydafrikanska högplatån finner vi Swaziland som består just av platåer och berg. Landet omges av Sydafrika och Mocambique och det har ett varierat och bördigt landskap. Trots detta så har man miljöproblem på grund av jorderosion. Swaziland är ett mycket litet land med omkring en miljon invånare, och det har ingen egen kust mot Indiska oceanen. Samarbete sker med Sydafrika vad gäller valuta och export och import- Det här är en monarki som sedan 1968 är självständig och inte längre under brittisk kontroll. Huvudstaden heter Mbabane och de officiella språken är engelska och siswati. Engelskan använder man inom politiken och inom affärslivet medan Siswati ses som nationens officiella språk. Omkring 60% av Swazilands befolkning är kristna medan resten tillämpar olika lokala religioner.

Swazilands olika etniciteter delas upp i grupperna Swazi, Zulu, Tsonga-Shangaan och några få procent européer.

Lite historia

Man tror att Bantufolk som under 1500-talet migrerade till Mocambique även bosatte sig i delar av Swaziland. De klaner som tog sig till Swaziland organiserade sig under 1800-talet som grupp för att tillsammans hantera den pågående konflikten med Zulufolket. Man kontaktade även Storbritannien för att få hjälp mot Zulu. Under slutet av 1800-talet så var det Sydafrika som kontrollerade Swaziland men efter Boerkriget så tog britterna över igen. 1968 så utropades Swaziland som en självständig nation. 1986 så tog Kung Mswati III över efter sin far som då dog. I Swaziland så är det fortfarande så att man tillämpar absolut monarki vilket innebär att kungen har den absoluta makten och mer än 60% av landet ägs av kungafamiljen. Det är förbjudet med politiska partier och det är kungen som utser medlemmarna i landets parlament såväl som premiärministern.

Jetflyg i Swaziland

Jetflyg

Under början av 2000-talet så kritiserades landet för att man köpte ett 50-miljoners lyx-jet-flyg till kungen samtidigt som hundratusentals invånare svälte under en väldigt svår torka. Det uppstod protester i landet men 2003 så beslutade regeringen att media inte fick publicera negativa kommentarer om regeringen och dess politik. Man kunde alltså inte tala mer om det där lyx-flyget offentligt. Torkan fortsatta och utländska intressegrupper började lägga sig i kungens planer om att bygga elva palats (ett till varje fru) samtidigt som hans folk dog av svält.

Klimat

Swaziland har ett tempererat klimat som även kan beskrivas som subtropiskt. I lägre områden så regnar det mindre medan bergsområden har mer regn och även bördigare mark. Torrperioderna kan vara mycket svåra vilket har synts i internationell media då man har uppmärksammat nationens stora problem med att hjälpa den svältande befolkningen då jordbruket inte räcker till. Förutom problem med jorderosion så har man inte tillräckligt med färskvatten och boskapen hålls på ett sätt som leder till alltför intensiv betning.

Ekonomin i Swaziland

I Swaziland så odlar man majs, vete, sockerrör, hö, citrusfrukter, vindruvor och potatis, och man håller boskap som får. De största industrierna i landet är sockertillverkningen, kolgruvorna och även tillverkning av koncentrat för söta drycker. De här koncentraten exporterar man tillsammans med produkter som socker och bomullsgarn.

Somalia

Naturen i Somalie

Somalias natur

På Afrikas horn vid Adenviken ligger Somalia som gränsar till Kenya, Etiopien och Djibouti. Landet har två stora floder, Shebelle och Juba, men är i stort sett ett mycket torrt och bart land. Landet blev självständigt den 1 juli 1960. Då bröt man sig loss från det som tidigare varit en sammanslagning av brittiska Somaliland och italienska Somaliland. Somalia har omkring 8,5 miljoner invånare och huvudstaden är Mogadishu. Huvudspråken är somaliska, arabiska, italienska och engelska och valutan kallas för Somali shilling. De flesta somalier är sunni-muslimer. Läs- och skrivkunnighet i landet är mycket låg, och man räknar med att enbart omkring 40% av landets befolkning kan läsa och skriva.

Lite historia

Somalia är hårt drabbat av pirater

Pirat i Somalia

Det går att skriva böcker om Somalias historia men om man ska sammanfatta den så kan man säga att landet har funnits som någon form av nation under mer än 2000 års tid. Under slutet av 1800-talet så kom britter, italienare och fransmän för att ta en bit av Somalias landmassa. Dessa länder kom att bråka om vem som skulle få den största biten av den somaliska kakan men till slut så blev landet självständigt. Trots att man nu var fria från européernas bråk så blev läget i landet inte stabilt. Olika grupper ville ta makten och man stred även med grannlandet Etiopien om territorium. Somalia försökte få hjälp från andra länder men de förlorade till sist mot Etiopien. Regering efter regering har krossats med statskupper och under 1990-talet så var det ingen som ville ta ledningen för nationen. Man räknar med att de konstanta inbördeskrigen sedan 1990-talet har lett till omkring en halv miljon människors död. Dessutom så hamnar somaliska pirater i nyheterna då de bordar kommersiella såväl som privata skepp för att ta gisslan.

Ekonomi

Man kan inte tala om tunga somaliska industrier men det finns en viss produktion av tyger, samt utveckling och förfining av olja och socker. Dessutom så odlar man bananer, kokosnötter och majs och så fiskar man förstås. Somalia exporterar boskap, bananer, fisk och kol.

Intressanta fakta om Somalia

Adenviken är en del av den Indiska oceanen och Somalia var ett av de länder som kände av tsunamin år 2004. Man har väldigt få fall av HIV i detta land men barnadödligheten är hög på grund av torka och problem med andra sjukdomar. I det Antika Grekland så hade man stor respekt för Somalia som då kallades för Punt kungadömet. Detta berodde en hel del på landets strategiska position som gjorde att det var av stort intresse för de som handlade i regionen.

Moçambique

Utanför Moçambique rinner Moçambiquekanalen

Fiskebåt på Moçambiquekanalen

Mittemot Madagaskar så ligger det afrikanska landet Moçambique och de två länderna skiljs åt av Moçambiquekanalen som är en del av den Indiska oceanen. Landet sträcker sig omkring 2 470 km längsmed Afrikas sydöstra kust och gränsar till Tanzania i norr, Malawi, Zambia och Zimbabwe i väst och Sydafrika och Swaziland i söder. Från landet så strömmar 25 olika floder till den Indiska oceanen och den största av dessa heter Zambezi via vilken man kan ta sig till centrala Afrika.

Moçambiques huvudstad heter Maputo men är även känd som Lourenco Marques och som City of Acacias. Det här är en hamnstad vid havet. I huvudstaden så bor det över en miljon och totalt sett så har Moçambique en befolkning på omkring 20 miljoner människor.

Mer om Moçambique

Maputopanorama

Panorama över Maputo

Maputo är landets allra viktigaste stad och den är även Moçambiques största. Landets ekonomi kretsar omkring Maputo där man talar landets officiella språk som är portugisiska. Andra viktiga språk som talas är Swahili, Makonde och XiTswa. Trots att portugisiska anges som landets huvudspråk så är det bara hälften av dess invånare som talar språket och av dessa så har de flesta ett annat språk som huvudspråk. Att det har blivit portugisiska beror förstås på att Portugal koloniserade landet under 1500-talet.

Idag är över hälften av moçambiquerna kristna, en mindre del är muslimer och sedan så finns det en rad olika religioner som tillämpas lokalt. Då man mätte skriv- och läskunnighet år 2005 så kunde man konstatera att den då var mycket låg och att enbart omkring 54% av landets vuxna kunde läsa och skriva.

Ekonomi

Cashewnötter

Cashewnötter

Moçambique är ett av världens fattigaste länder och man har ett stort behov av hjälp från andra länder då flera årtionden av krig, torka och naturkatastrofer har gjort situationen ännu värre. Produktionen av mat och övrig industri är dock på frammarsch och sedan 2000 så har landet fokuserat på nedsmältning av aluminium i stor skala. Aluminium står för en mycket stor del av exporten och man exporterar även cashewnötter, bomull och socker. Länder som handlar med Moçambique är Holland, Sydafrika, Indien och Kina.

Landets nutidshistoria består av många inbördes konflikter där inbördeskrig har lett till många civilas död. 1994 innebar en ny regering som har lagt mer fokus på att utveckla landets ekonomi och gå ifrån det småskaliga jordbruket och röra sig mot en mer hållbar produktion och industri. Det här bådar gott för landets framtid då det innebär en stabilitet för de många invånarna och kanske en möjlighet att ta sig ifrån positionen som ett av världens fattigaste länder.

Madagaskar

Kameleont på Madagaskar

Kameleont unik för Madagaskar

I den Indiska oceanen, sydost om Afrika, ligger världens fjärde största ö, Madagaskar. Det här är en ö med ett fantastiskt djurliv och med arter som man inte kan finna någon annanstans i världen. De som bor på ön idag har ett afrikanskt eller asiatiskt ursprung. De flesta lever av det lokala jordbruket där riset är en mycket viktig del. Omkring 50% av befolkningen har lokala religioner medan omkring 40% är kristna och resterande muslimer. Madagaskar har två officiella språk, nämligen malagasy och franska.

Lite historia

Marc Ravalomanana var president i Madagaskar från 2002 till 2009

Marc Ravalomanana

På slutet av 1800-talet så styrdes ön av Frankrike men 1960 så blev Madagaskar ett självständigt land. Detta följdes av nära 20 år av Marxistiskt styre och en tid då politisk opposition inte var tillåten. Detta förbud hävdes och 1993 så kunde man välja en ny president. Under början av 2000-talet så rådde det politisk oro på ön men detta lugnade ner sig då Marc Ravalomanana valdes som ny president. Förutom en historia där kolonisering har varit en stor del av öns utveckling så har man även utsatts för vädrets påfrestningar med återkommande cykloner och stormar som lämnat sina spår. Idag så är miljöproblemen orsakade av naturliga krafter såväl som av mänsklig påverkan. Det här är något som står i fokus och något som man måste lösa om Madagaskar ska förbli den paradisö som världen lärt känna.

Ekonomi

På Madagaskar så producerar man kött och tvål. Det finns bryggerier och jordbruket innefattar produkter som kaffe, vanilj, sockerrör och boskap. Man exporterar kaffe, vanilj, socker, bomullstyg och olika oljeprodukter.

Intressanta fakta om Madagaskar

Elefantfågelskelett

Elefantfågel – Aepyornis

Det finns en massa spännande fakta om den här ön och ett är förstås att bara Borneo, Grönland och Nya Guinea är större. Madagaskar har två årstider, en som är varm och regnig och som sträcker sig mellan november och april, och en som är torr och kall som börjar i maj och pågår fram till oktober. Något som är riktigt spännande med den här ön är att nästan alla arter, djur och plantor, som finns på plats är unika. De finns ingen annanstans vilket har varit av stort intresse för de som studerar jordens ursprung och teorier som evolution. Öns östra sida har en tropisk regnskog. När man tänker på att det bor nära 21 miljoner människor på Madagaskar så inser man att det verkligen handlar om en mycket stor ö. Huvudstaden heter Antananarivo och det är väldigt många som bor i denna stad. Om du undrar vad namnet på ett av de officiella språken, malagasy, kommer från så är svaret på frågan att ön faktiskt en gång kallades för Malagasy republiken. Namnet ändrades till Madagaskar år 1975 och sedan 1993 till Republiken Madagaskar. På Madagaskar så ska världens allra största fågel har funnits. Den kallas för elefantfågeln och ska ha mätt 3 meter mellan vingarna. Numera så kan man dock inte se den för den utrotades under 1600-talet.

Kenya

Mount Kenya

Mount Kenya

Kenya har fått sitt namn efter Mount Kenya som är landets högsta berg. Det här är ett östafrikanskt land med kust mot den Indiska oceanen som har ett mycket hett klimat då det ligger precis på ekvatorn. En stor del av landet är öken men det finns också två stora sjöar, Turkana och Victoriasjön. Victoriasjön är världens näst största sötvattensjö och den drar till sig många turister som kommer för att upptäcka landets unika flora och djurliv. De flesta kenyaner bor dock i huvudstaden Nairobi eller i bergen. Fri handel och en pågående politisk debatt anses vara anledningarna till att Kenya är ett av Afrikas stabilaste länder. Det finns dock ett visst mått av korruption och landet har problem med en befolkning som växer alltför snabbt.

Mer om Kenya

Kåkstad i Nairobi

Kibera är en av många kåkstäder i Nairobi

Det finns minst 40 olika etniska grupper i det här landet. Dessa är utspridda i olika regioner och för många så är jordbruket otroligt viktigt för överlevnad. På grund av detta så råder det stor konkurrens om de landområden som går att odla och många tar sig istället till städerna för att försöka finna jobb vilket leder till stora slumområden. Kenyas regering försöker motverka problemen med fattigdom och jobbar även med att bevara de unika djurarter som finns i landet genom att göra det svårare med tjuvjakt. Det är just djuren som gör turismen till en viktig del av ekonomin då många kommer för att uppleva safari och se djuren i sina normala habitat.

Ekonomi

Industrin i Kenya är i mycket liten skala men det finns viss produktion av plastprodukter och av möbler. Man odlar te, kaffe, majs, vete och framställer mjölkprodukter. Kenya exporterar te, kaffe, oljeprodukter samt fisk.

Intressanta fakta om Kenya

Kaffet är Kenyas största exportprodukt men efter detta så kommer turismen. Folk kommer hit från världens alla hörn för att se lejon, bufflar, leoparder, flodhästar och elefanter. Trots att man exporterar så mycket kaffe så är detta inget som kenyanerna själva är särskilt förtjusta i. De dricker hellre te eller öl. Dessutom så är det så att kenyanerna tycker om att dricka varmt eller åtminstone rumstempererat och det gäller även ölen. De flesta i Kenya kan inte läsa eller skriva och i Kenya så är man antingen otroligt rik eller väldigt fattig. När det blir dags för bröllop så gäller det dock att brudens familj har resurser för de bör nämligen minst ge 10 kor som hemgift. I Kenya så får en man ha fler än en fru så det kan bli många kor om det vill sig.

Wangari Maathai i Nairobi

Wangari Maathai tillsammans med Barack Obama

Professor Wangari Maathai är en kenyansk kvinna som år 2004 fick Nobels fredspris. Hon var den första afrikanska kvinnan att bli tilldelad detta pris. Kenya är också ett framstående land inom sport och då främst när det handlar om långdistanslöpning där landet står bakom många olympiska guld.

Eritrea

Hanishöana tillhör Eritrea

Hanishöarna i Röda havet

På Afrikas horn finner vi landet Eritrea som gränsar till Sudan i väst, Etiopien i söder och Djibouti i sydöst. Man har kust mot Röda havet och Hanish öarna tillhör Eritrea. Landets huvudstad heter Asmara men kallas ofta för Lilla Rom för att staden har en italiensk profil. Asmara är landets största stad med över 500 000 invånare. Som valuta så använder man sig av ERN som är Eritrean Nakfa. Den här valutan introducerades så sent som 1997 då man fortfarande använde sig av etiopiska birr. I Eritrea så talas det en massa olika språk och man har beslutat sig för att alla är likvärdiga. Därmed så finns det inte ett officiellt språk, men rent praktiskt så är det så att de allra flesta talar antingen tigre eller tigrinya. Man använder sig också av arabiska, vilket behövs i regionen. Många kan också engelska och italienska.

Geografi och historia

Ottomanska riket

Ottomanska riket 1792

En gång i tiden så var Eritrea en del av Etiopien då landet var en del av Aksum kungadömet som florerade fram till på 700-talet då det föll. Landet har gott om berg och klimatet är mycket hett och torrt. I bergsområdena så finns det dock svalare platser där det går bra att odla. Vid Röda havets kust så finner man dock några av Afrikas allra varmaste platser. Under 1500-talet så var Eritrea en del av det Ottomanska riket och senare så tog Egypten över styret. Italienarna kom in i bilden 1885 då de intog kustområdet. Eritrea förblev under italienskt styre fram till det Andra Världskriget då britterna tog över. 1962 så utsågs landet som en etiopisk provins. Detta följdes av inbördeskrig som pågick under flera decennier.

1993 så godtog Etiopien att Eritrea var ett eget land då man med hjälp av FN hade hållit omröstningar och kommit fram till att detta var vad de allra flesta eritreanerna ville. Man tänkte sig ett samarbete mellan de två länderna men det här gick inte så bra då man genast blev osams om gränsdragning. Striderna mellan länderna har lett till många döda och det råder fortfarande oroligheter i gränsområden vilket driver folk på flykt från sina hembyar.

Ekonomi och kultur

Asmara på natten

Asmara nattetid

I Eritrea så kan man säga att nära hälften (50-60%) är kristna medan den andra hälften (40-50%) är sunni-muslimer. Det här landet tampas med att en så pass stor del av befolkningen inte är läskunniga. Man räknar med att nära häften av landets invånare inte kan läsa. Man firar nationaldag den 24 maj eftersom det var denna dag, år 1993, som man utropade sin självständighet från Etiopien. Det här är ett fattigt land där man lever på jordbruket och fisket. Länder som handlar med Eritrea är England, Ryssland, Malaysia, Italien, USA och Turkiet.

Djibouti

Landsvapnet i Djibouti

Djiboutis landsvapen

Där Adenviken möter Röda havet så finner vi det afrikanska landet Djibouti. Det här landet gränsar till Somalia, Etiopien och Eritrea. Djiboutis landskap består till största del av stenig öken och det här är det tredje minsta landet på den afrikanska kontinenten efter Swaziland och Gambia. Framtill 1977 så räknades Djibouti som fransk territorium och Frankrikes militära aktiviteter och övningar stod för en stor del av landets inkomster. Huvudstaden som också heter Djibouti fungerar som ett bankcentrum med en fri hamn och även moderna flygkommunikationer. Under 1990-talet så drabbades landet av ett inbördeskrig som slutade med att de två stridande grupperna, Issa och Afar, kom överens.

Landet har en befolkning på omkring 800 000 invånare och man talar huvudsakligen franska, arabiska, somaliska och afar. Huvudreligionerna är kristendom och islam. Landets valuta heter djiboutian franc.

Historia

Afarby

Afarby

För några tusen år sedan så migrerade folk från Arabien till det som nu kallas för Djibouti och det är från dessa första immigranter som folkgruppen Afarer kommer. Gruppen med namnet Issas kom senare och det var först under 800-talet som man konverterade till Islam. Under 1800-talet så koloniserade Frankrike landet genom att förhandla med somaliska sultaner. Anledningen till att man var så intresserade av Djibouti var att huvudstadens hamn ligger så bra till och även att man här lade slutstationen på Addis Abeba järnvägen på vilken en stor del av Etiopiens export färdas. Landet hette ursprungligen Franska Somaliland och 1958 och 1967 så röstande man för att förbli under fransk ledning. Efter detta så kom landet att kallas för Territory of the Afars and Issas vilket 1977 byttes till Djibouti efter landets huvudstad. Det var nämligen i juni 1977 som man utropades till ett självständigt land.

I modern tid så har det pågått stridigheter mellan grupperna Afarer och Issa. Striderna har varit problematiskt för landet då de har begränsat möjligheterna till att utveckla jordbruket. Under 2000-talet så har Djibouti varit viktigt för bland annat USAs kamp mot terrorism då man anlade en militärbas i landet. Landet håller demokratiska val men den politiska miljön är stormig.

Intressanta fakta om Djibouti

Lac Assal är världens saltaste sjö

Lac Assal

I Djibouti så finns världens saltaste sjö (om man räknar bort Antarktis). Den här sjön är till och med saltare än Döda havet! Sjön som heter Lac Assal är Afrikas lägsta punkt och världens tredje lägsta punkt efter Genesarets sjö och Döda havet som båda ligger i Israel. Det var i området vid sjön Lake Abbe som man hittade det berömda apliknande skelettet Lucy. I Djibouti så firar man jul den 7 januari. Precis som i Jemen så gillar man i Djibouti att tugga på den narkotiska plantan Qat som kan liknas vid tobak. Om du ska åka taxi i Djibouti så kan det vara bra att veta att priserna går upp med 50% så snart som solen har gått ned.

Réunion

Réunions symbol

Réunions symbol

En mycket spännande ö 800 km öster om Madagaskar är ön Réunion som har en lång och gedigen historia. Idag är ön ett franskt departement men lokalt så är man intresserade av att frigöra sig från Frankrike. Ön ingår i ögruppen Maskarenerna och huvudorten heter Saint-Denis. Eftersom man fungerar som ett franskt departement så har man euro som valuta och tillsammans med ett kreolspråk så talar invånarna franska. Det rör sig om en rätt liten landmassa som är 60 km lång och 40 km bred.

Namnet Réunion fick ön 1793 då det franska kungahuset hade fallit och revolutionen var ett faktum. Senare kom man att kalla ön för Île Bonaparte till minne av Napoleon. När britterna år 1801 övertog Réunion så bestämde de sig för att ge den ett namn som den haft tidigare nämligen Bourbon. Detta förblev namnet även då Frankrike återigen fick kontrollen över ön tills år 1848 då kungahuset Bourbon återigen föll och ön fick ta tillbaka namnet Réunion. Stor dramatik och många olika namn på en ö som låg så långt från allt det som påverkades dess öde…

Geografi

Piton Fournaise, utbrott april 2007

Piton Fournaise, utbrott april 2007

På denna ö i Indiska oceanen så finns det två vulkaner. Den ena, Piton de la Fournaise, är fortfarande aktiv och då man vet om att den har haft många utbrott under årets lopp så måste man ständigt övervaka den. Den andra vulkanen, Piton des Neiges, har en höjd på 3 070 meter och utgör öns högsta punkt. Vulkanerna ser ut som berg med skog och ger ön en väldigt vacker miljö.

Réunion som en del av Maskarenerna

Réunion ligger alltså öster om Madagaskar och är en del av den afrikanska ögruppen Maskarenerna. De andra öarna är Mauritius och Rodrigues. Liksom så många andra öar i området så har denna ögrupp fått sitt namn från en portugisiskt upptäcktsresande, nämligen Pedro de Mascarenhas som precis som så många av sina landsmän befann sig i området under början av 1500-talet.

Réunions historia

Lichifrukt

Lichifrukt

Portugiserna var inte de första att besöka Réunion och den hade redan ett namn som arabiska sjöfarare gett den, Dina Morgabin som betyder Västön. Det var dock så att ön under 1500-talet var obebodd och under åren som följdes så kom den att besökas av olika nationaliteter som befann sig på vattnen omkring den. Réunion har varit bas för pirater såväl som fängelse för franska fångar. Man började odla kaffe på ön under 1700-talet med hjälp av kaffeträd som man fick från Jemen. För att odla och skörda så tog fransmännen slavar från Afrika till Réunion. Dessa slavar kom senare att göra uppror och skapa egna byar med valda ledare. Andra grödor som man odlat på ön är socker, litchi frukt och vanilj. Efterfrågan på de olika råvarorna har gått upp och ned och kaffeodlingen totalförstördes av cykloner under 1800-talet. Den rika historien med inslag av många olika folkgrupper och kulturer har lett till ön så som vi ser den idag där socker fortfarande är en viktig exportvara. Idag är dock turismen viktigare än sockerodlingarna och ett sätt att motverka den höga arbetslöshet som råder på ön.