Indonesien

Småöar i Indonesien

Typisk natur i Indonesien

Man skulle kunna kalla Indonesien för en gigantisk ekvatorsskärgård med omkring 17 000 öar som breder ut sig över mer än 5 000 km från öst till väst. Indonesiens öar ligger mellan Stilla havet och Indiska oceanen i sydöstra Asien. De största öarna heter Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, och så bör den indonesiska delen av Nya Guinea som är känd under namnet Papua nämnas. På öarna så finns det berg och regnskogar och det är också mycket vanligt med aktiva vulkaner. Många av öarna ingår i större grupper av öar såsom Muluccas som även kallas för Kryddöarna.

Jakarta ligger på Java

Jakarta

Jakarta är Indonesiens huvudstad och det är också i denna stad som det är som folktätast. Jakarta ligger på ön Java och har varit en viktig stad sedan 300-talet. Staden har förstås haft flera olika namn och under den holländska koloniseringen så kallades den för Batavia och var en del av Nederländska Östindien. Det var under det Andra Världskriget som man bytte namn till Jakarta. När Holland hade makten över Indonesien så kallades området för Nederländska Östindien. Det Nederländska ostindiska kompaniet hade monopol över kryddhandeln i området och det tjänade man stort på fram till 1800-talet då verksamheten gick i botten. Under Andra Världskriget så var det Japan som tog över och de var särskilt intresserade av landets stora oljetillgångar.

Mer om Indonesien

Indonesiens öar är hem till omkring 240 miljoner människor. Det betyder att det här är ett av världens folktätaste länder. De största städerna är Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan och Semarang. Av de 17 000 öarna så är bara omkring 6 000 bebodda så det finns gott om orörd natur med fantastisk flora och fauna.

Vulkaner

Krakatoa, 2008

Utbrott från Krakatoa 2008

Man kan inte prata om Indonesien utan att tala om vulkaner. Det är nämligen så att det här landet ligger på kanten av tre olika tektoniska plattor, nämligen Stillahavsplattan den Eurasiska plattan och så Australien. När de här plattorna rör på sig så leder det till jordbävningar och även vulkanutbrott. Det är just denna vulkaniska aktivitet som har lett till så många öar. Den ökända tsunamin 2004 orsakades av en jordbävning på havsbotten alldeles i närheten av Sumatra. Denna jordbävning kom att påverka ett enormt stor område i den Indiska oceanen. Man räknar med att det finns omkring 150 aktiva vulkaner i området. De som är kändast är Krakatoa, Tambora och Toba.

Ekonomi

Efter det att Indonesien blev självständigt från Holland 1945 så har Indonesien haft problem med överbefolkning och en låg andel skriv- och läskunniga. Det här är något som man har jobbat med och idag så ser det bättre ut. Den vulkaniska aktiviteten i området ger bördig mark och goda naturresurser så här fungerar verkligen jordbruket väl. Många känner igen namn som Java eftersom Indonesien är världens fjärde största kaffeproducent. Turism är också en mycket viktig del av landets ekonomi och många kommer hit för att uppleva den storslagna naturen. Indonesiens främsta exportvaror är olja och gas, elektriska apparater, plywood, tyger och gummi.

Julön

Några hundra kilometer från Indonesien och 2 600 km från Perth, Australien, ligger Julön, Christmas Island på engelska. Sedan 1957 så tillhör Julön Australien som då tog över den från Storbritannien. Singapores regering fick kompensation på nära 3 miljoner pund för att de i och med detta förlorade intäkter från det fosfat som finns naturligt på plats. Befolkningen består av omkring 1 500 personer som lever sina liv i frihet och en ständigt växande skara asylsökande flyktingar från Afghanistan och Sri Lanka som huseras i baracker i väntan på besked om de kommer att få stanna i Australien eller inte. På grund av denna politiska fråga så har Julön under senare år figurerat en hel del i internationella nyheter men den här ön handlar om så mycket mer än flyktingströmmar och hur Australien hanterar dessa.

Krabbor

Krabbor

Namnet har ön fått på grund av att kapten William Mynors upptäckte den på juldagen år 1643. Han var i området för Ostindiska kompaniets räkning och gav ön namnet Christmas Island då kan seglade förbi den ombord på skeppet Royal Mary.

Ett fantastiskt djurliv

Fiske på Julön

Fisk från Julön

Vattnen omkring Julön bjuder på ett fantastiskt djurliv. Här finns ett naturreservat för att skydda arterna men även utanför reservatet så kan man finna mer än 600 olika fiskarter. På torra land så är det här ett paradis för fågelskådare och det är just för att se de unika fågelarterna som många turister kommer hit. På ön så finns det stationer från vilka man får en fantastisk utsikt över ön. Eftersom ön inte har så många invånare så trivs fåglarna och tack vare att man tar hand om miljön och bevarar den så fortsätter de olika arterna att frodas. Som turist så kan man komma otroligt nära djur som fåglar och krabbor då dessa inte är skygga då de fortsatt kan leva i sina habitat som vanligt. Ön har djungel och vattenfall och detta ett stenkast från fantastiska stränder.

Befolkningen

Omkring 70% av befolkningen på Julön är av kinesiskt ursprung. Detta märks i det kulturella livet som influeras stort av kinesisk kultur och religion. Det finns förstås också folk som kommit från Australien för att bo på ön. För lokalbefolkningen så är de asylcentrum som byggts både positivt och negativt. De leder å ena sidan till fler jobb men det är inte många som tycker om den uppmärksamhet som ön har fått på grund av flyktingarna. När man frågar lokalbor om vad som är bäst med att bo på Julön så är det ofta vädret som nämns som det allra första. Den här ön har ett varmt och behagligt klimat.

Transporter

För att ta sig till Julön så får man antingen flyga från Australien eller via Malaysia som också erbjuder flyglinjer hit. Väl på ön så kan man ta sig runt via vägnätet eller ge sig ut på vandringsleder som går ut i den makalösa naturen.

Sundagraven

Sundagraven

Sundagraven som heter Sunda Trench på engelska men som tidigare kallades för Java Trench (Javagraven) är den Indiska oceanens djupaste havsgrav. Det här är verkligen inget litet hål för Sundagraven sträcker sig över 3 kilometer längs Indonesiens kust och skärgård. Graven finns cirka 300 kilometer från öarna Sumatra och Java och dess nordvästra del sammanfaller med öar och kontinentala hyllor som sammanlänkar med Ganges floddelta.

Sundagravens struktur är mycket intressant och traditionellt sett så har den bestått av en undervattensrygg och två separata delar. Man har kunnat utforska detta enorma djup på omkring 7 000 meter med modern utrustning och sonarteknik som har gett information om hur havsbotten ser ut i området. En stor del av detta gigantiska havsdike är fullt av sediment och vulkaniskt material så det är inte så att man har ett enormt område med ett konstant djup på 7 000 meter.

Förändringar efter tsunamin 2004

Tsunami förändrar Sundagraven

Tsunami

Efter tsunamin 2004 så verkar det som om den här havsgraven förändrades vad gäller karaktär och topografi. Kartläggning som gjorts av Sundagraven efter 2004 visar på en annan struktur med toppar och skrovligheter samt utrymmen som låsts igen. Därmed så kan man säga att den traditionella formen med två dalar omkring en rygg har förändrats.

Det här området ligger ju alldeles där den Indo-australiska kontinentalplattan går under den Eurasiska kontinentalplattan och det betyder att man ofta får jordbävningar som i vissa fall leder till tsunamis.

Havsgravar måste ha gåtor

Malaysian Airlines

Malaysian Airlines

De stora världshaven har alla områden som upplevs som hemlighetsfulla och mystiska och man kan kanske kalla Sundagraven i Indiska oceanen för en sådan plats. Detta särskilt efter det att Malaysian Airlines flight MH370 försvann i mars 2014. Efter detta så kom det ganska snart teorier om att planet skulle kunna ha störtat i Sunda graven. Om så verkligen är fallet så blir det svårt att någonsin finna delar av planet eller den svarta lådan då denna havsgrav är så djup och gigantisk att det skulle bli ett alldeles för omständligt projekt att kamma den efter ett boeing flygplan. Det var just detta som man använde som argument för att en eller fler av piloterna utförde störtningen frivilligt. Vad som finns därnere i Sundagraven lär vi aldrig få reda på men den förblir en plats som förundrar och kittlar våra sinnen.