Irak

Eufrat

Eufrat

Irak ligger i den region som en gång kallades för Mesopotamien vilket kan översättas som landet bland floderna. Än idag så drar man stor nytta av floderna Tigris och Euphrates som ger bördig jord för lyckat jordbruk. Det här behöver man verkligen i ett land som har en av världens största befolkningar. Man räknar med att det bor nära 30 miljoner människor i Irak. Huvudstaden Bagdad har över 5.5 miljoner invånare. Landet omges av länderna Turkiet, Iran, Kuwait, Saudiarabien, Jordanien och Syrien. De främsta språken som talas i landet är arabiska, kurdiska, en form av turkiska, assyriska och armeniska. Religionerna som tillämpas är islam i sunni och shiite form samt kristendom. Av den judiska församlingen som 1941 bestod av omkring 150 000 personer så finns det inte många kvar då de flesta har flytt landet.

Klimatet är varierat och man kan ha iskalla vintrar då temperaturerna går långt under minus samt sommar då det är otroligt hett. Klimatet beror en hel del på var i landet man befinner sig. Temperaturerna i bergen är inte desamma som på låglandet.

Civilisationens vagga

Arbil i Irak

Gamla stan i Arbil

Området som är dagens Irak har fått smeknamnet civilisationens vagga eftersom man här har funnit spår efter en av de tidigaste civilisationerna. Tack vare de två floderna så har området alltid varit bördigt och därmed passat bra för mänskligt liv. Man tror att ett av de första skriftsystemen tillkom i denna region vilket givetvis fick stor påverkan på det som följde och möjligheten att nedteckna historia till kommande generationer.

Modern historia

Irak utsågs som en självständig monarki år 1932 men en militärkupp 1958 följdes av fler kupper och landet kom att ledas av diktatorer. Mest känd är Saddam Hussein som kom till makten 1979. Han låg bakom krig mot Iran och Kuwait som Irak förlorade. Hussein gav sig på kurder och shiiter och de som opponerade sig hans styre med brutala metoder. USA var med och drev Irak ur Kuwait och gjorde även en del för att skydda kurder och shiiter från Iraks flygvapen. USA gick in i Irak år 2003 och tillfångatog Hussein samma år i december. Han hängdes sedan år 2006 som straff för brott mot mänskligheten.

Ekonomi

USA invaderar Irak

Bild från USAs andra Irakinvasion

I Irak så är oljan en av de viktigaste industrierna tillsammans med kemikalier, textiler och byggmaterial. Jordbruket är också viktigt och man odlar bland annat vete, korn, ris, olika grönsaker och så föder man upp boskap för kött. Råoljan är en viktig exportprodukt. Alla dessa naturliga råvaror är viktiga men Irak är ett land med stora inhemska problem både vad gäller sysselsättning och miljön. Detta beror mycket på de konflikter och krig som landet har varit involverat i och idag så pågår det en uppbyggnadsprocess där man försöker förbättra livskvalitén och skapa moderna bostäder runtom i landet.

Persiska viken

Supertanker

Oljetanker

Iran kallades en gång i tiden för Persien och det är därför som vattenmassan som omges av Saudiarabien, Qatar, Kuwait, Bahrain, Irak och Iran kallas för just Persiska viken eller Gulf of Persia på engelska. Det finns dock en tvist omkring detta namn och en del menar att viken borde heta den Arabiska viken. För att förstå detta så måste man veta lite mer om områdets historia. Persiska viken är ett hav som är sammanbundet med den Indiska oceanen via Hormuzsundet och Omanbukten. Trafiken med oljefartyg når Persiska viken via Musandamhalvön som är en förlängning av den Arabiska halvön.

Persiska viken är inte djup och har 110 meter som djupaste punkt men mäter på de flesta ställen omkring 40 meter mellan yta och botten. Trots detta så räknas viken som ett hav och dessutom som jordens varmaste hav. Faktum är att vattnet håller badkarsvärme med omkring 35 grader Celsius mot slutet av sommaren. Havet är cirka 350 km brett där det är som bredast. Klimatet är sådant att det är vanligt med rejäla stormar längsmed kusterna.

Persiska vikens historia

Låt oss då se lite på det där med Persiska vikens historia för att förstå varför namnet är en så laddad fråga. Det var ursprungligen de gamla Grekerna som gav vattnet namn efter Persien vars kultur de beundrade. Det här namnet använde man fortsatt trots att Persien invaderades av araber. Under historiens gång så respekterade de araber som tog kontroll över området namnet och de ändrade det inte. Tanken om att ändra namnet på viken till den Arabiska viken har kommit i modern tid och har både arabiska och brittiska förespråkare. Vid senare maktkamp om den olja som Iran har och dess transport på havet så har frågan kommit upp och diskuterats av olika intressegrupper och det är just här som nyckeln till frågan om namnet på havet ligger.

Försök har gjorts för att mynta uttrycket Arabian Gulf, och Egypten, under ledning av Nassar, har varit en stark kraft bakom detta. Stora summor pengar har lagts på att försöka ändra den allmänna opinionen men hittills så har man inte lyckats ändra namnet på vattenmassan som förblir den Persiska viken till många arabiska nationalisters stora sorg. I Förenade Arabemiraten så är det inte lagligt att referera till viken annat än som den Arabiska viken vilket kan vara bra att veta för den som ska resa dit och vill tala om det viktiga havet.

Natur och djur

Sköldpadda

Sköldpadda i Persiska Viken

Några som alls inte bryr sig om namnet på havet men som är beroende av dess unika ekosystem är de djur och plantor som finns på plats. Att det finns så många olika arter beror på att viken har gott om korallrev och träsk som ger ett perfekt habitat för många olika livsformer. Precis som på andra platser i Indiska oceanen så har man dock problem med miljöförstöring som skett till följd av oljetransporter och mänsklig aktivitet. Det här har lett till att en del arter numera är utrotningshotade och att viktiga ekosystem inte längre fungerar så som de en gång gjorde.