Kuwait

Kuwait Towers

Kuwait Towers i Kuwait City

Kuwait är en arabnation som ligger på den nordöstra delen av Arabiska halvön. Landet gränsar till Saudiarabien och till Irak och det ligger vid Persiska vikens nordvästra strand. Landets huvudstad är Kuwait City och det här är också den största staden med omkring 2,4 miljoner invånare. Kuwait City etablerades under 1700-talets av Al Sab klanen. Idag är landet uppdelat i 6 olika distrikt som i sig har delats upp i mindre områden. Förutom huvudstaden så är Jahra en viktig stad. Valutan i landet kallas för Kuwaiti Dinar och den har använts sedan man 1960 slutade med indiska rupier med kuwaitisk stämpel.

Språk och kultur

I Kuwait så talar man arabiska men också engelska så är det är lätt för den som besöker att kommunicera. De flesta i landet är muslimer vilket beror på att många härstammar från muslimer från Saudiarabien som kom att bosätta sig i grannlandet. Landet är rikt tack vare oljan och tillgången till Persiska viken för transporter.

Ekonomi

Det här är ett av världens rikaste länder och den viktigaste industrin i Kuwait är förstås oljan men man sysslar även med avsaltning och tillverkning av mat. Här finns det i stort sett inget jordbruk men man fiskar. Exportvaror från Kuwait är olja och även gödningsmedel.

Den kuwaitiska falken

Kuwait med Falken

Kuwaits landssymbol

Man kan se bilder på falken överallt i Kuwait för det här är landets symbol på frimärken och även på valuta. Detta beror på att falken är nationalfågel. Man har dock ingen falk på sin flagga som istället består av ett grönt, ett svart, ett vitt och ett rött fält. Flaggan symboliserar arabisk enighet och man tänker sig att grönt symboliserar arabnationernas fertilitet, svart att man vinner mot fiender och rött som symbol för fiendernas blod. Den vita färgen står för ära och renhet. Det här är för övrigt färger som återkommer i många av arabländernas flaggor.

Klimat

Klimatet i Kuwait bjuder på en varm vår då det kan förekomma stormar. Under vintern så bidrar vindar från nordväst till kallt väder och under sommaren så leder de istället till hetta. Under juni och juli så förekommer det sandstormar som kan vara nog så dramatiska. Sommartemperaturerna ligger en bra bit över 25 grader och rekordet som uppmätts ligger på 54,4 grader!

Relationer med Väst

I och med att USA gick in och hjälpte Kuwait i kriget mot Irak under slutet av 1970-talet så har man haft rätt så goda relationer med väst. USA och Kuwait har sedermera samarbetat både vad gäller handel och vad gäller kampen mot terrorism. Samarbetet sker på diplomatisk väg såväl som med hjälp av information från gemensam underrättelsetjänst.

 

Persiska viken

Supertanker

Oljetanker

Iran kallades en gång i tiden för Persien och det är därför som vattenmassan som omges av Saudiarabien, Qatar, Kuwait, Bahrain, Irak och Iran kallas för just Persiska viken eller Gulf of Persia på engelska. Det finns dock en tvist omkring detta namn och en del menar att viken borde heta den Arabiska viken. För att förstå detta så måste man veta lite mer om områdets historia. Persiska viken är ett hav som är sammanbundet med den Indiska oceanen via Hormuzsundet och Omanbukten. Trafiken med oljefartyg når Persiska viken via Musandamhalvön som är en förlängning av den Arabiska halvön.

Persiska viken är inte djup och har 110 meter som djupaste punkt men mäter på de flesta ställen omkring 40 meter mellan yta och botten. Trots detta så räknas viken som ett hav och dessutom som jordens varmaste hav. Faktum är att vattnet håller badkarsvärme med omkring 35 grader Celsius mot slutet av sommaren. Havet är cirka 350 km brett där det är som bredast. Klimatet är sådant att det är vanligt med rejäla stormar längsmed kusterna.

Persiska vikens historia

Låt oss då se lite på det där med Persiska vikens historia för att förstå varför namnet är en så laddad fråga. Det var ursprungligen de gamla Grekerna som gav vattnet namn efter Persien vars kultur de beundrade. Det här namnet använde man fortsatt trots att Persien invaderades av araber. Under historiens gång så respekterade de araber som tog kontroll över området namnet och de ändrade det inte. Tanken om att ändra namnet på viken till den Arabiska viken har kommit i modern tid och har både arabiska och brittiska förespråkare. Vid senare maktkamp om den olja som Iran har och dess transport på havet så har frågan kommit upp och diskuterats av olika intressegrupper och det är just här som nyckeln till frågan om namnet på havet ligger.

Försök har gjorts för att mynta uttrycket Arabian Gulf, och Egypten, under ledning av Nassar, har varit en stark kraft bakom detta. Stora summor pengar har lagts på att försöka ändra den allmänna opinionen men hittills så har man inte lyckats ändra namnet på vattenmassan som förblir den Persiska viken till många arabiska nationalisters stora sorg. I Förenade Arabemiraten så är det inte lagligt att referera till viken annat än som den Arabiska viken vilket kan vara bra att veta för den som ska resa dit och vill tala om det viktiga havet.

Natur och djur

Sköldpadda

Sköldpadda i Persiska Viken

Några som alls inte bryr sig om namnet på havet men som är beroende av dess unika ekosystem är de djur och plantor som finns på plats. Att det finns så många olika arter beror på att viken har gott om korallrev och träsk som ger ett perfekt habitat för många olika livsformer. Precis som på andra platser i Indiska oceanen så har man dock problem med miljöförstöring som skett till följd av oljetransporter och mänsklig aktivitet. Det här har lett till att en del arter numera är utrotningshotade och att viktiga ekosystem inte längre fungerar så som de en gång gjorde.