Malaysia

Djungel i Malaysia

Malaysias gröna djunglar

Den som en gång besöker Malaysia fastnar lätt för detta unika land som erbjuder en salig blandning av kulturer och folkslag. Befolkningen i detta land har sitt ursprung i Asien i länder som Indien och även i Kina. Trots att Malaysia består av så många olika kulturer och etniciteter så lever man i fred med varandra och den som kommer på besök kan njuta av event som speciella festivaler. Det här är ett land där man tycker om att umgås och att fira då det är möjligt.

Geografi och klimat

Stater i Malaysia

Malaysias stater

Precis som landets kultur är blandad så ser geografin väldigt varierad ut. Landet består av 11 olika stater samt två federala territorier som kallas för Kuala Lumpur och Putrajaya och av ett tredje federalt territorium som heter Labuan ön. I öst så ligger staterna Sarawak och Sabah på Borneo och i väst finns Västmalaysia. Västmalaysia har tidigare kallats för Malaya. Alla delar av detta land ligger strax norr om ekvatorn och separeras av södra Kinesiska sjön. Västmalaysia gränsar till Thailand och Borneo gränsar till Brunei och Indonesien.

Malaysia har berg som sträcker sig mot skyarna vars sluttningar har regnskog som är full av spännande arter. Platåer dalar ner mot varma stränder och mangroveskogar. Det här är ett sagolikt landskap med ett behagligt klimat.

Lite historia

Under 1800-talet så började Storbritannien att skicka kinesiska arbetare till gruvorna i Västmalaysia. Vid 1900-talets start så kom det många arbetare från Indien för att arbeta på gummiplantagen. 1957 så blev Malaysia självständigt från Storbritannien och sex år senare så kom även kolonierna Sarawak och Sabah på Borneo samt Singapore att bli en del av landet. Singapore drog sig dock ur 1965.

Ekonomi

Elektronik i Kuala Lumpur

Elektronikmarknad i Malaysia

Malaysia är en av världens största exportörer av elektriska delar och apparater. Liksom många andra länder i området så drabbades Malaysia av den asiatiska finansiella krisen 1990. Landets regering är demokratiskt vald, och man har också en kung. Regeringen planerar att fortsatt utveckla Malaysias ställning som ledande producent och utvecklare av högteknologiska produkter. Förutom elektriska produkter så exporterar man naturgas, trä och träprodukter. Det inhemska jordbruket producerar gummi, kakao och ris.

Andamansjön

Sydost om den Bengaliska viken i Indiska oceanen så finner vi Andamansjön till vilken en stor del av Thailand har kustlinje. Det här är ett så kallat bi-hav till den Indiska oceanen och det har fått sitt namn från ögruppen Andamanerna. Det här är ett område som används för transporter mellan länderna som angränsar till havet och vars största näring är fiske och turism. Andamansjön drabbades hårt av tsunamin 2004 och även om man återhämtar sig från skadorna som naturkatastrofen åsamkade fiske och turism så är man ständigt medvetna om att områdets natur kan leda till nya vulkanutbrott med förödande konsekvenser.

Andamansjön har ett medeldjup på omkring tusen meter men de norra och de östra delarna håller ett lägre djup på omkring 200 meter. Det finns dock en del riktigt djupa punkter vilket beror på undervattenslandskapet som har djupa dalar på ner till 4 000 meter djup. Botten i detta del-hav täcks av sand, grus och sten.

Definition av Andamansjön

När man ser på kartan så märks Andamansjön ut som området som ligger mellan Thailand och den Bengaliska viken. Det är dock viktigt att tänka på att även Burma har tillgång till detta vatten för det här har fått konsekvenser rent politiskt vad gäller rätten att fiska på det.

Andamansjöns viktiga mangroveträsk

Mangroveträsk

Mangroveskog

Det finns gott om mangroveträsk och områden fulla av sjögräs i Andamansjön. Längsmed den Thailändska kusten så är mer än 600 kvadratkilometer mangroveträsk. Träsken är otroligt viktiga för de ger både djur och människor skydd från havets tuffa verklighet. Fiskar finner skydd i träsken och samma träsk minskar de vindar och vågor som kommer in mot stränderna från öppet hav. En stor del av dessa träsk skadades under tsunamin 2004 och det har ändrat områdets karaktär och ekosystem. För att råda bot på detta så har man återplanterat träsk men på grund av mänsklig aktivitet i området så fortsätter mangroveträskens yta att minska med följden att djurlivet i och ovanför ytan påverkas av detta.

Kampen om fisket

Fiske i Thailand

Thailändsk fiskebåt

Fisket är så pass viktigt i denna region att det har lett till en hel del spänning mellan länderna Thailand och Burma. På grund av konkurrensen om fiskevattnet så har det uppstått flera konflikter mellan Thailand och Burma, även beväpnade sådana. I Thailand så får man även jobba med att utbilda sina fiskare för att de inte ska ge sig ut på internationellt vatten och fiska utan tillstånd. Det händer nämligen rätt ofta att thailändska fiskebåtar upptäcks på Malaysias vatten där de blir konfronterade av den malaysiska militären. Samtidigt som det tycks finnas ett oändligt flöde av fisk så är det förstås så att det intensiva fisket leder till viss utarmning och därför så krävs det ett samarbete mellan länderna och ett samförstånd om hur pass mycket man kan ta av denna naturliga resurs och rikedom.