Bangladesh

Moské i Bangladesh

Bayt Al Mukarram i Bangladesh, nationalmoskén

På flodsystemet Ganges-Brahmaputras uppslammade slätt så finns det ett land som kallas för Bangladesh vilket betyder den bengaliska nationen. Tack vare floddeltat som är världens största så har man ständigt ett bördigt jordbruksland att tillgå. Slammet som kommer via floderna leder ofta till nya öar som kan användas för jordbruk. Det mesta av Bangladesh ligger mycket lågt, knappt över havsnivån, och trots bördigheten så är detta ett av världens allra fattigaste länder.

Bangladesh ligger mellan Burma och Indien och i söder finns den Bengaliska viken. Landet är en del av den indiska provinsen Bengalen och fram tills 1971 då landet fortfarande var en pakistansk provins så hade det namnet Östpakistan.

Mer om Bangladesh

1971 så blev Östpakistan ett eget land efter det att man vunnit ett krig mot Pakistan där man fått stöd av Indien. I Bangladesh så finns den största muslimska befolkningen efter Indonesien och Pakistan. Dessutom så är det jordens mest överbefolkade land där de flesta är mycket fattiga. Man har räknat ut att nästan hälften av bangladesharna lever på mindre än 5 kronor per dag. Samtidigt så leder den bördiga jorden till flera skördar per år. På grund av att man ofta drabbas av oväder och cykloner som kan dra med sig allt, boskap, jord och människor, så är det ändå svårt att bedriva ett stabilt jordbruk då infrastrukturen hela tiden riskerar att falla samman.

Bangladesh lågland drabbas även ofta av översvämningar och det är inte ovanligt med jordbävningar, torka och jordskred. Sundarbans mangroveskog är en av världens allra största och här finns den Bengaliska tigern. Landets regering jobbar aktivt med att skydda detta område för att se till att de ovanliga arterna ska få bestå.

Ekonomi

Det här är som nämnt ett mycket fattigt land och lokala industrier tar fram bomullstyg, tillverkar kläder och framställer te. Man odlar ris, te, vete, och håller även boskap för köttproduktion. Landets export består av kläder, läder, frusen fisk och skaldjur.

Intressanta fakta om Bangladesh

Bengalisk Tiger

Bengalisk Tiger

Den Bengaliska tigern är Bangladesh nationaldjur. När denna tiger ryter så kan det höras på 3 kilometers avstånd. Idag är denna tiger fridlyst då den är utrotningshotad. Det här landet har ett rätt märkligt klimat med 6 årstider. De här årstiderna kallas för Grismo (sommar), Barsha (regntid), Sharat (höst), Hemanto (kall tid), Sheet (vinter) och Bashonto (vår).

När man ska äta eller ge något till en annan person i Bangladesh så ska man göra detta med sin högra hand för den vänstra anses vara oren. Det lär inte hjälpa mycket att försöka skoja om saken eller småle bort det hela, för i det här landet så ler man inte ofta. Nu beror detta inte på att folk inte är glada eller otrevliga, det är helt enkelt så att man ser leenden som ett tecken på att man är omogen och barnslig.

Pakistan

K2 i Pakistan

Berget K2 är Pakistans nationalberg

Pakistan är en av världens allra äldsta civilisationer och kallas officiellt för den Islamiska Republiken Pakistan. Landet gränsar till Indien, Kina, Afghanistan och till Iran. Den södra delen av Pakistan har kust till Arabiska havet som är en del av den Indiska oceanen. Med nära 200 miljoner invånare så räknas Pakistan som världens sjätte folkrikaste land. I detta land så finns toppen K2 (Mount Godwin Austen) som räknas som världens näst högsta berg. Namnet på landet betyder land of the pure, som kan översättas till det rena landet, på persiska och på urdu.

I Pakistan så talas det mer än 60 olika språk. Huvudspråken för landet är urdu, engelska, puniabi, pashto och sindhi. Det hålls regelbundna val men man kan inte säga att det här är en stabil demokrati då landet växelvis har styrts av en militärregim.

Historia

Det som är dagens Pakistan har varit bebott sedan urminnes tider och här har man framför allt sysslar med jordbruk. Området styrdes av storriken som Perserriket och Alexander den Store samt av hans generaler. Under medeltiden så tog den arabiske erövraren Muhammad ibn Qasim över och islam introducerades som religion i regionen. I modern tid så har även Storbritannien haft viss kontroll över delar av Pakistan som en del av sin handelsverksamhet. Pakistans politik har kritiserats då man under 1990-talet ställde sig bakom talibanerna i Afghanistan. Senare så gav landet sitt stöd till USAs invasion av Afghanistan varpå relationerna mellan landet och väst förbättrades.

Höga berg och öken i Pakistan

Det finns många höga berg i Pakistan och två av världens 14 högsta berg finns i detta land. Klimatet är kontinentalklimat vilket betyder att det för det mesta är torrt. Nu finns det dock många höjdskillnader så väder och klimat kan skilja sig stort mellan landets olika delar. Under tidig höst så drabbas landet av monsunregn som sedan följds av en torr period utan nederbörd. Trots detta så har man kunnat utnyttja områden som Indusslätten för jordbruk genom att använda sig av konstbevattning. Vid gränsen mot Indien så finns det en öken med namn Tharöken. Det här är en mindre öken i södra Punjabprovinsen.

Växt- och djurliv

Pakistansk Ökenkatt

Ökenkatt

Det varierade landskapet har gett upphov till många olika växtarter och djur. Här finns det alpina träd som tall såväl som tropiska inslag av kokosnötsträd och dadelträd. Längsmed kusten så finns det mangroveskogar och den stora variationen av arter och träd beror på att landet är stort rent geografiskt och att man har så stora höjdskillnader. I Pakistan så finns det nära 700 fågelarter och man har även exotiska djur som krokodil och ökendjur som ökenkatten. Pakistans regering har infört flera projekt som är till för att rädda naturen som lider av problem från miljöförstöring som leder till att skog försvinner. Det här är projekt som är viktiga för hela världen.

Ekonomi

Chasma i Pakistan

Kärnkraftverket Chasma i Pakistan

Pakistan är ett av de första arabländerna med tillgång till kärnkraft och man har utvecklat flera kärnkraftverk. Landet har en snabbt växande ekonomi där olja och gas står för den största delen av exporten. Turistindustrin har också utvecklat under senare år och det finns ett stort intresse av att upptäcka landets unika kultur och natur.

Arabiska havet

Arabiska havet kallas även för Arabiska sjön och ligger inkilat mellan Arabiska halvön och Indien. Den som har varit på semester i Goa i Indien har badat i detta hav som är otroligt vackert men också ganska tufft med stormar som gör det svårt att ta sig fram under vissa tider på året. Havet täcker en yta på 3 862 000 kvadratkilometer och den bredaste delen av havet spänner över 2 400 km. Havets djupaste punkt ligger på 4 652 meters djup och det har flöden in i Röda havet och är sammankopplat med Persiska viken. Den största floden som mynnar ut i detta hav är Indusfloden.

Länder vid Arabiska havet

Länder som har stränder vid det Arabiska havet är:

Längs med kusterna så finns det många viktiga städer med hamnar som används för handel och transporter av varor till och från regionen.

I havet så finns det även gott om öar som tillhör de närliggande länderna. Här kan Sokotra, Astola och Andrott nämnas.

Viktiga hamnstäder

Karachi är en viktig hamnstad i Arabiska havet

Hamnen i Karachi, Pakistan

En av de viktigaste hamnstäderna vid Arabiska sjöns kust är Karachi i Pakistan. Det här är en mycket aktiv hamn som hanterar hela 60% av landets lasttransporter. Alldeles vid hamnen så finns städerna Saddar och Kiamari och viktiga industriella områden som behövs för arbetet i Karachi.

En annan viktig hamnstad är Salalah i Oman. Den här hamnen är rätt ny och fokuserar på containertransporter. För många som jobbar som sjömän i den här delen av Arabiska havet så är hamnen Salalah en skön syn. Det är inte bara tuff sjö som kan göra det farligt att befinna sig på detta hav, det finns också gott om Somaliska pirater som ibland vågar sig på transportfartyg. Många gånger så får fartyg betala en massa pengar för att slippa undan de somaliska sjörövarna och då kommer de strax därpå till Salalah där de kan vila ut och glädja sig åt att fortfarande ha livet i behåll.

Ekologi och djurliv

Korall

Korall

På grund av de stora temperatursvängningarna i luften och i vattnet så är klimatet i detta hav rätt så extremt. Det här gör att man finner ett spännande djurliv och ett ekosystem som klarar av den här typen av hård natur. I vattnet så finns det korallrev såväl som gräsbäddar och unika undervattenhabitat där mollusker frodas. Här kan man även finna mangroveträsk där det finns träd som är hela 6 meter höga. Längs kusterna kan man finna fiskar som barracuda och frökenfiskar. Djurlivet inkluderar även unika arter av sköldpaddor, valar, delfiner och späckhuggare.

Miljöförstörelse

Det Arabiska havet är ett oljecentrum och det här har fått konsekvenser för miljön. På grund av oljespill och det slitage som hanteringen av olja leder till så finns det arter som har påverkats på ett negativt sätt. Sedan så är det förstås så att Arabiska sjön och dess olika öar och länder är av intresse för turister som inte alltid hanterar korallrev och andra naturliga habitat på rätt sätt. En annan sak som bidrar till miljöförstörelse i området är de krigsaktiviteter som pågår i och mellan de olika länderna.