Thailand

Öar i Thailand

Öar i Thailand

För många svenskar så är Thailand ett andra hem, en plats på jorden som upplevs som ett paradis. Det här landet ligger i sydöstra Asien och gränsar till Kambodja, Myanmar (Burma), Laos och Malaysia. Man har kust mot Andamansjön i Indiska oceanen såväl som mot Thailandviken i Stilla havet. Den som har varit på semester i Phuket har upplevt Andamansjöns magi och fantastiska undervattensvärld såväl som de kritvita stränder som öarna längsmed Thailands kust har blivit kända för. På thailändska så kallar man sitt land för Prathet Thai och det betyder de frias land. Anledningen till detta namn tros vara det faktum att det är det enda land i sydöstra Asiens som aldrig har koloniserats av en europeisk nation. Landet har haft många andra olika namn och sedan 1800-talet så har man pendlat mellan Siam och Thailand.

Huvudstaden heter Bangkok och har nära 10 miljoner invånare. Det här är en viktig stad både vad gäller turism och affärsliv. Största religionen är buddism och många orter och samhällen har tempel som gärna smyckas med guld och ornament. Det finns också många muslimer i Thailand och de bor huvudsakligen i söder vid gränsen till Malaysia.

Mer om Thailand

Bangkok

Bangkok

Det här landet har mer än 65 miljoner invånare som är spridda i städer och byar längsmed kusterna och i bergen. Huvudspråken är engelska och thai och valutan kallas för baht. Till skillnad från många andra länder som ligger i och vid den Indiska oceanen så har detta land en hög nivå på medellivslängd och även vad gäller läs- och skrivkunnighet. Även om det har förekommit konflikter och oroligheter med grannländer som Kambodja så kan man säga att det här är ett välmående land vilket märks på den vänlighet som befolkningen utstrålar och som uppskattas så stort av svenska turister.

Klimat

Klimatet i Thailand är för det mesta varmt och fuktigt. Årstiderna delar upp i varm, kall och regnig säsong men mätt i våra mått så är det nästan alltid varmt och skönt. Man drabbas av monsuner och stormar under regnsäsongen. Det är mellan november och maj som vädret är som torrast och mellan november och februari så är det som allra varmast. Nu är det förstås så att klimatet och vädret skiljer sig en del om man befinner sig vid en kuststad än om man har tagit sig upp i bergen. Vid Andamansjöns kust så drabbas man som mest av stormar mellan april och oktober.

Ekonomi

Det var kungen Mongkut och hans son Chulalongkorn som under 1800-talet introducerade västerländsk utbildning och teknologi utan att för den sakens skull frångå de traditionella buddistiska värderingarna. Även om man har sluppit invasion från andra länder så har man haft många inbördes militärkupper. Sedan början av 2000-talet så är Thailand en demokrati. Man exporterar datorer, transistorer, kläder och ris. Ekonomin i landet växer snabbt men det finns fortfarande regioner som är mycket fattiga och i stort behov av hjälp. Det är särskilt det östra platåområdet där man inte har möjlighet att odla jorden som folk lider av fattigdom. Turism är förstås en stor del av Thailands ekonomi och Sverige står för en stor del av turismen. Tsunamin 2004 var en katastrof men man har sedan dess kommit igen och byggt upp det mesta av det som förstördes.

Andamansjön

Sydost om den Bengaliska viken i Indiska oceanen så finner vi Andamansjön till vilken en stor del av Thailand har kustlinje. Det här är ett så kallat bi-hav till den Indiska oceanen och det har fått sitt namn från ögruppen Andamanerna. Det här är ett område som används för transporter mellan länderna som angränsar till havet och vars största näring är fiske och turism. Andamansjön drabbades hårt av tsunamin 2004 och även om man återhämtar sig från skadorna som naturkatastrofen åsamkade fiske och turism så är man ständigt medvetna om att områdets natur kan leda till nya vulkanutbrott med förödande konsekvenser.

Andamansjön har ett medeldjup på omkring tusen meter men de norra och de östra delarna håller ett lägre djup på omkring 200 meter. Det finns dock en del riktigt djupa punkter vilket beror på undervattenslandskapet som har djupa dalar på ner till 4 000 meter djup. Botten i detta del-hav täcks av sand, grus och sten.

Definition av Andamansjön

När man ser på kartan så märks Andamansjön ut som området som ligger mellan Thailand och den Bengaliska viken. Det är dock viktigt att tänka på att även Burma har tillgång till detta vatten för det här har fått konsekvenser rent politiskt vad gäller rätten att fiska på det.

Andamansjöns viktiga mangroveträsk

Mangroveträsk

Mangroveskog

Det finns gott om mangroveträsk och områden fulla av sjögräs i Andamansjön. Längsmed den Thailändska kusten så är mer än 600 kvadratkilometer mangroveträsk. Träsken är otroligt viktiga för de ger både djur och människor skydd från havets tuffa verklighet. Fiskar finner skydd i träsken och samma träsk minskar de vindar och vågor som kommer in mot stränderna från öppet hav. En stor del av dessa träsk skadades under tsunamin 2004 och det har ändrat områdets karaktär och ekosystem. För att råda bot på detta så har man återplanterat träsk men på grund av mänsklig aktivitet i området så fortsätter mangroveträskens yta att minska med följden att djurlivet i och ovanför ytan påverkas av detta.

Kampen om fisket

Fiske i Thailand

Thailändsk fiskebåt

Fisket är så pass viktigt i denna region att det har lett till en hel del spänning mellan länderna Thailand och Burma. På grund av konkurrensen om fiskevattnet så har det uppstått flera konflikter mellan Thailand och Burma, även beväpnade sådana. I Thailand så får man även jobba med att utbilda sina fiskare för att de inte ska ge sig ut på internationellt vatten och fiska utan tillstånd. Det händer nämligen rätt ofta att thailändska fiskebåtar upptäcks på Malaysias vatten där de blir konfronterade av den malaysiska militären. Samtidigt som det tycks finnas ett oändligt flöde av fisk så är det förstås så att det intensiva fisket leder till viss utarmning och därför så krävs det ett samarbete mellan länderna och ett samförstånd om hur pass mycket man kan ta av denna naturliga resurs och rikedom.