Sydafrika

Sydafrika blev befriat från apartheid

Nelson Mandela och Frederik Willem de Klerk

Idag är Sydafrika ett demokratiskt land men det är inte längesedan som namnet på landet fick många att bekymrat rynka på pannan, och Nelson Mandelas insatser för landets mörkhyade befolkning gjorde honom inte bara till en nationell hjälte utan också internationellt erkänd och belönad med Nobelpriset. Sydafrika kallas ofta för regnbågsnationen på grund av att landet har så många olika kulturer och etniciteter. Man har hela 11 olika officiella språk. Dagens Sydafrika kämpar för att utbilda och motverka så många årtionden av sociala problem. Problem med arbetslöshet och AIDS epidemi gör det dock svårt att ta sig framåt så snabbt som man hade önskat.

Landets främsta industri är gruvnäringen. Landet har guld, platina, krom och även diamanter. Man arbetar med att förfina metall och dessutom så finns det ett utvecklat jordbruk där man odlar vete, majs, sockerrör, frukt och även håller boskap för köttproduktion. Exporten består av guld, diamanter, platina och andra metaller och mineraler.

På grund av att landet har så många olika språk och kulturer så talar de flesta åtminstone två språk vilket brukar vara engelska och afrikaans. Sydafrika räknas som ett engelsktalande land men det engelska språk som används är väldigt influerat av de afrikanska språken vilket leder till en dialekt som skiljer sig starkt från den som man hör i länder som Australien, England och USA.

Mer om Sydafrika

Det här landet har tre huvudstäder, nämligen Pretoria, Cape Town och Bloem fontein. Regeringen möts under sex månaders tid i Pretoria och den andra delen av året spenderar man i Cape Town. Klimatet är varierat och man har öknar, våtmarker, grässlätter, subtropiska skogar och även berg. Landet har kust till Atlanten i väst och till Indiska oceanen i söder och öster. Grannländerna är Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mocambique och Swaziland.

Lite historia

De första att bebo Sydafrika var Sanfolket och därefter kom Khoikhoi och Bantustammar. Det Nederländska Ostindiska kompaniet kom under 1600-talet och de upprättade en koloni under 1700-talet. Den här kolonins befolkning blev känd som Boer eller Afrikaner och de talade en slags holländsk dialekt som kallas för afrikaans. 1815 så tog britterna över Cape kolonin och de kom med flera tusen nya invånare. Då man frigav slavar år 1833 och etablerade en engelsktalande regering så var det många afrikaners som tog sig norrut där de etablerade republiken Transvaal samt staten med namnet Orange Free State.

1867 så upptäckte man diamanter vilket fick många att ta sig till Cape kolonin. Ett krig med Boerna bröt ut 1899 och då man besegrat Boerna så skapades Unionen Sydafrika som bestod av fyra provinser. Det blev dock en Boer, Louis Botha, som valdes till den första premiärministern. Under Andra Världskriget så stred Sydafrika på den allierade sidan och landet blev medlemsnation i FN år 1945. Man vägrade dock att skriva under deklarationen för mänskliga rättigheter. Det var nämligen så att apartheid var en del av den inhemska politiken. Bantus, asiater, och de med färgad hy levde inte under samma regler som andra och var till exempel inte tillåtna att rösta. Man tvingade bort färgade från områden som man designerade för vita. Det här ledde till att omkring 1,5 miljoner människor tvingades bort från städer och till absolut fattigdom i små byar.

Soweto demonstration

Demonstration i Soweto

1991 så ledde Nelson Mandela tillsammans med Frederik Willem de Klerk ett forum där man propagerade för ett demokratiskt Sydafrika och man började jobba på en ny grundlag för landet. 1993 kom en ny lag som var emot apartheid och som gjorde det möjligt med en multikulturell demokrati. Man lyckades transformera landet till en verklig demokrati på ett fredligt sätt och för detta så fick Mandela och Frederik Willem de Klerk Nobels fredspris år 1993.

Mandela dog den 5 december 2013 då han var 95 år gammal. Hans död uppmärksammades världen över av människor som insett hans storhet. Samtidigt som man sörjde hans död så hyllade man vid begravningen den stora gärning han stod bakom som kom att förändra Sydafrikas samhälle och kultur.

Unikt djurliv

Vithaj och säl

Vithaj jagar säl utanför Sydafrika

Sydafrika har ett fantastiskt djurliv med arter som antilop, impala, lejon, giraffer, apor och elefanter. Här finns det även afrikanska pingviner och i vattnen så kan man finna den stora vithajen. Det händer att man stänger stränder för att det finns så många hajar i vattnet att det blir farligt för folk att bada. Man kan även ge sig ut på valsafari i Sydafrika för att se de enorma djuren som lever längsmed landets kuster.