Tanzania

Kilimanjaro i Tanzania

Afrikas högsta topp, Kilimanjaro

Afrikas största land i öst är Tanzania som gränsar till Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo-Kinshasa, Zambia, Malawi och Mocambique. Landet har även en kustremsa i öst mot den Indiska oceanen där krydd-öarna Zanzibar, Pemba och Mafia finns. Tanzanias högsta bergstopp, Kilimanjaro, är även Afrikas högsta punkt. Kilimanjaro är en icke-aktiv vulkan som har en snötäckt topp trots att man här befinner sig så nära ekvatorn.

I Tanzania så finns det mer än 120 olika etniska grupper. Landet har till stora delar styrts av Storbritannien och av FN och fick delvis självständighet år 1961 då området Tanganyika friades från att kontrolleras som ett brittiskt styrt FN-område. Området Zanzibar blev självständigt 1963, och 1964 så sammanfogades dessa två områden för att bli till landet Tanzania. Turismen är en mycket viktig del av landets ekonomi och de kända naturreservaten Ngorongoro och Serengeti är världsberömda. Landet jobbar med problem med illegal jakt och med miljöförstöring som beror på att man har så många invånare (omkring 36 miljoner) och för att man inte odlar marken på rätt sätt.

Dodoma Universitet

Universitetet i Dodoma

Staden Dar es Salaam fungerar som finansiellt huvudstad men Dodoma är den stad som man har tänkt sig som framtida huvudstad och där man även huserar sin politiska ledning. Med så många olika etniska grupper så talas det förstås många språk men man nämner kiswahili, kiungujo, engelska, och arabiska som landets officiella språk. Huvudreligionerna är islam och kristendom men det finns även många lokala religioner.

Klimat

Det är varmt i Tanzania och solen skiner för det mesta. Det som avgör temperaturen är höjden över havet och det finns ordentliga höjdskillnader i landet med kustremsa mot Indiska oceanen och Afrikas högsta bergstopp. Klimatet beskrivs som tropiskt savannklimat men man delar upp landet i fyra olika zoner nämligen bergsområdet, sjöområdet, kusten och platåer. Vid kusten har man en hög luftfuktighet och här kan man räkna med en regnperiod under våren och fram till maj månad. I bergsområdet som till stor del är vulkanisk så är jorden mycket bördig och man har mer nederbörd och ett milt och behagligt klimat. I platådelen av landet så har man stäppklimat där nederbörden är mindre. Här är det också så att temperaturer skiftar kraftigt under ett enda dygn och naturen består mest av skog och grässlätter.

Ekonomi

I Tanzania så odlar man socker, kaffe, bomull och te, och man tillverkar öl och tobak, och dessutom så gräver man efter diamanter och guld. Exporten består av guld, kaffe, cashewnötter och bomull.

Intressanta fakta om Tanzania

I Tanzania så finns det mer än 4 miljoner vilda djur vilket är världens största koncentration per kvadratmeter. Landets nationalsång, Mungu Ibariki Afrika (Gud välsigne Afrika) delas med Sydafrika och Zimbabwe. I Tanzania så finns världens största krabba som kallas för kokosnötskrabban. Den finns på Chumbe ön som är en del av Zanzibar.

Swaziland

Mynt i Swaziland

Mynt i Swaziland

På sluttningen av den sydafrikanska högplatån finner vi Swaziland som består just av platåer och berg. Landet omges av Sydafrika och Mocambique och det har ett varierat och bördigt landskap. Trots detta så har man miljöproblem på grund av jorderosion. Swaziland är ett mycket litet land med omkring en miljon invånare, och det har ingen egen kust mot Indiska oceanen. Samarbete sker med Sydafrika vad gäller valuta och export och import- Det här är en monarki som sedan 1968 är självständig och inte längre under brittisk kontroll. Huvudstaden heter Mbabane och de officiella språken är engelska och siswati. Engelskan använder man inom politiken och inom affärslivet medan Siswati ses som nationens officiella språk. Omkring 60% av Swazilands befolkning är kristna medan resten tillämpar olika lokala religioner.

Swazilands olika etniciteter delas upp i grupperna Swazi, Zulu, Tsonga-Shangaan och några få procent européer.

Lite historia

Man tror att Bantufolk som under 1500-talet migrerade till Mocambique även bosatte sig i delar av Swaziland. De klaner som tog sig till Swaziland organiserade sig under 1800-talet som grupp för att tillsammans hantera den pågående konflikten med Zulufolket. Man kontaktade även Storbritannien för att få hjälp mot Zulu. Under slutet av 1800-talet så var det Sydafrika som kontrollerade Swaziland men efter Boerkriget så tog britterna över igen. 1968 så utropades Swaziland som en självständig nation. 1986 så tog Kung Mswati III över efter sin far som då dog. I Swaziland så är det fortfarande så att man tillämpar absolut monarki vilket innebär att kungen har den absoluta makten och mer än 60% av landet ägs av kungafamiljen. Det är förbjudet med politiska partier och det är kungen som utser medlemmarna i landets parlament såväl som premiärministern.

Jetflyg i Swaziland

Jetflyg

Under början av 2000-talet så kritiserades landet för att man köpte ett 50-miljoners lyx-jet-flyg till kungen samtidigt som hundratusentals invånare svälte under en väldigt svår torka. Det uppstod protester i landet men 2003 så beslutade regeringen att media inte fick publicera negativa kommentarer om regeringen och dess politik. Man kunde alltså inte tala mer om det där lyx-flyget offentligt. Torkan fortsatta och utländska intressegrupper började lägga sig i kungens planer om att bygga elva palats (ett till varje fru) samtidigt som hans folk dog av svält.

Klimat

Swaziland har ett tempererat klimat som även kan beskrivas som subtropiskt. I lägre områden så regnar det mindre medan bergsområden har mer regn och även bördigare mark. Torrperioderna kan vara mycket svåra vilket har synts i internationell media då man har uppmärksammat nationens stora problem med att hjälpa den svältande befolkningen då jordbruket inte räcker till. Förutom problem med jorderosion så har man inte tillräckligt med färskvatten och boskapen hålls på ett sätt som leder till alltför intensiv betning.

Ekonomin i Swaziland

I Swaziland så odlar man majs, vete, sockerrör, hö, citrusfrukter, vindruvor och potatis, och man håller boskap som får. De största industrierna i landet är sockertillverkningen, kolgruvorna och även tillverkning av koncentrat för söta drycker. De här koncentraten exporterar man tillsammans med produkter som socker och bomullsgarn.

Sri Lanka

Sri Lanka fiske

Fiske i Sri Lanka

Sri Lanka är en tropisk ö som ligger mycket nära Indiens södra tipp. Tidigare så kallades denna ö för Ceylon och den var under europeisk kontroll under flera hundra år. Ön stiger i höjd från kusten och har en central platå där man odlar te. Av landets nära 20 miljoner invånare så bor de flesta i öns sydvästra hörn där huvudstaden Colombo är belägen. De officiella språken är sinhala, tamil och engelska.

Mer om Sri Lanka

Ceylon blev självständigt från Storbritannien år 1948 men ändrade först sitt namn år 1972. Sedan dess så har det pågått en konflikt mellan minoritetsgruppen Tamil Hindu och gruppen Sinhalese buddister. Tamil Hindu gruppen vill ha en egen separat stat och konflikten har vid flera tillfällen eskalerat och även lett till inbördeskrig. På grund av konflikten så har många Tamil Hinduer flytt ön.

Ekonomi

Sri Lankas inhemska konflikt har haft negativ effekt på ekonomin. Här är det först och främst teodlingen och klädtillverkning som står i centrum. Man odlar även kokosnötter, ris, sockerrör och korn och så tillverkas det cement. Export från Sri Lanka består av tyger, te, diamanter, kokosnötsprodukter och oljeprodukter. Sri Lanka är också ett populärt turistmål. Turistindustrin har blomstrat upp på ön under senare år. Klimatet är paradisiskt, med kritvita stränder och turkosblått vatten. Sri Lanka är ett av många nygiftas önskeresmål på smekmånaden. Det här är något som turistnäringen i landet mycket väl känner till och har byggt anläggningar och hotell speciellt anpassade efter denna marknad.

Intressanta fakta om Sri Lanka

Sri Lanka var världens första land att demokratiskt välja en kvinna som statshuvud. Det här är ett land där de flesta är läs- och skrivkunniga och med tanke på detta så är det kanske inte så konstigt att det finns hela elva universitet på ön. Kanel kommer ursprungligen från Sri Lanka och den upptäcktes av egyptierna.

Somalia

Naturen i Somalie

Somalias natur

På Afrikas horn vid Adenviken ligger Somalia som gränsar till Kenya, Etiopien och Djibouti. Landet har två stora floder, Shebelle och Juba, men är i stort sett ett mycket torrt och bart land. Landet blev självständigt den 1 juli 1960. Då bröt man sig loss från det som tidigare varit en sammanslagning av brittiska Somaliland och italienska Somaliland. Somalia har omkring 8,5 miljoner invånare och huvudstaden är Mogadishu. Huvudspråken är somaliska, arabiska, italienska och engelska och valutan kallas för Somali shilling. De flesta somalier är sunni-muslimer. Läs- och skrivkunnighet i landet är mycket låg, och man räknar med att enbart omkring 40% av landets befolkning kan läsa och skriva.

Lite historia

Somalia är hårt drabbat av pirater

Pirat i Somalia

Det går att skriva böcker om Somalias historia men om man ska sammanfatta den så kan man säga att landet har funnits som någon form av nation under mer än 2000 års tid. Under slutet av 1800-talet så kom britter, italienare och fransmän för att ta en bit av Somalias landmassa. Dessa länder kom att bråka om vem som skulle få den största biten av den somaliska kakan men till slut så blev landet självständigt. Trots att man nu var fria från européernas bråk så blev läget i landet inte stabilt. Olika grupper ville ta makten och man stred även med grannlandet Etiopien om territorium. Somalia försökte få hjälp från andra länder men de förlorade till sist mot Etiopien. Regering efter regering har krossats med statskupper och under 1990-talet så var det ingen som ville ta ledningen för nationen. Man räknar med att de konstanta inbördeskrigen sedan 1990-talet har lett till omkring en halv miljon människors död. Dessutom så hamnar somaliska pirater i nyheterna då de bordar kommersiella såväl som privata skepp för att ta gisslan.

Ekonomi

Man kan inte tala om tunga somaliska industrier men det finns en viss produktion av tyger, samt utveckling och förfining av olja och socker. Dessutom så odlar man bananer, kokosnötter och majs och så fiskar man förstås. Somalia exporterar boskap, bananer, fisk och kol.

Intressanta fakta om Somalia

Adenviken är en del av den Indiska oceanen och Somalia var ett av de länder som kände av tsunamin år 2004. Man har väldigt få fall av HIV i detta land men barnadödligheten är hög på grund av torka och problem med andra sjukdomar. I det Antika Grekland så hade man stor respekt för Somalia som då kallades för Punt kungadömet. Detta berodde en hel del på landets strategiska position som gjorde att det var av stort intresse för de som handlade i regionen.

Malaysia

Djungel i Malaysia

Malaysias gröna djunglar

Den som en gång besöker Malaysia fastnar lätt för detta unika land som erbjuder en salig blandning av kulturer och folkslag. Befolkningen i detta land har sitt ursprung i Asien i länder som Indien och även i Kina. Trots att Malaysia består av så många olika kulturer och etniciteter så lever man i fred med varandra och den som kommer på besök kan njuta av event som speciella festivaler. Det här är ett land där man tycker om att umgås och att fira då det är möjligt.

Geografi och klimat

Stater i Malaysia

Malaysias stater

Precis som landets kultur är blandad så ser geografin väldigt varierad ut. Landet består av 11 olika stater samt två federala territorier som kallas för Kuala Lumpur och Putrajaya och av ett tredje federalt territorium som heter Labuan ön. I öst så ligger staterna Sarawak och Sabah på Borneo och i väst finns Västmalaysia. Västmalaysia har tidigare kallats för Malaya. Alla delar av detta land ligger strax norr om ekvatorn och separeras av södra Kinesiska sjön. Västmalaysia gränsar till Thailand och Borneo gränsar till Brunei och Indonesien.

Malaysia har berg som sträcker sig mot skyarna vars sluttningar har regnskog som är full av spännande arter. Platåer dalar ner mot varma stränder och mangroveskogar. Det här är ett sagolikt landskap med ett behagligt klimat.

Lite historia

Under 1800-talet så började Storbritannien att skicka kinesiska arbetare till gruvorna i Västmalaysia. Vid 1900-talets start så kom det många arbetare från Indien för att arbeta på gummiplantagen. 1957 så blev Malaysia självständigt från Storbritannien och sex år senare så kom även kolonierna Sarawak och Sabah på Borneo samt Singapore att bli en del av landet. Singapore drog sig dock ur 1965.

Ekonomi

Elektronik i Kuala Lumpur

Elektronikmarknad i Malaysia

Malaysia är en av världens största exportörer av elektriska delar och apparater. Liksom många andra länder i området så drabbades Malaysia av den asiatiska finansiella krisen 1990. Landets regering är demokratiskt vald, och man har också en kung. Regeringen planerar att fortsatt utveckla Malaysias ställning som ledande producent och utvecklare av högteknologiska produkter. Förutom elektriska produkter så exporterar man naturgas, trä och träprodukter. Det inhemska jordbruket producerar gummi, kakao och ris.

Jemen

Huvustad i Jemen, Sanaa

Huvudstaden Sanaa

Jemen är känt som ett av de fattigaste arabländerna i världen och det beror på att landets oljeresurser håller på att sina. Tidigare så var landet uppdelat i två olika nationer, The People’s Democratic Republic of Yemen och The Yemen Arab Republic. Det här landet ligger på Arabiska halvöns sydvästra tipp vid Röda havet och mittemot Eritrea. Jemen sträcker sig längsmed den södra delen av Arabiska halvön, längsmed Adenviken och den Indiska oceanen. I norr så gränsar landet till Saudiarabien och i öst så har man gräns mot Oman. Jemens storlek är likvärdig med Frankrikes men klimatet ser förstås rätt annorlunda ut.

Qat tuggas

Qat som tuggas

I Jemen så odlar man den narkotiska plantan Qat, och i detta syfte så använder man en mycket stor del av landets vattenresurser. FN har varnat om att man i landets huvudstad, Sanaa, kan stå helt utan vatten år 2017. Jemens ekonomi är beroende av bistånd och även av de pengar som jemeniter som jobbar utomlands bidrar med. Lokalt så arbetar folk inom jordbruket eller med boskap.

Lite historia

Precis som så många andra länder vid Indiska oceanens stränder så har Jemen en lång och händelserik historia. Man brukar säga att landet grundades av kungadömena Minaean och Sabean som fanns i regionen för cirka 3 000 år sedan. Sjöfarten i Adenviken har alltid varit viktig och det var också denna väg som landet kunde invaderas av romare såväl som av etiopier och perser. Under 600-talet så konverterades befolkningen till Islam vilket fortfarande är den religion som dominerar. Från 1530-talet till tidigt 1900-tal så var Jemen en del av det Ottomanska Riket och styrdes därmed av turkarna.

Norra Jemen var fram till mitten på 1900-talet ett religiöst område styrt av imamer som kom att tas över av egyptier som gav området namnet The Yemen Arab Republic. Britterna kom att kolonisera den södra delen av Jemen alldeles vid öppningen till Röda havet. Under 1960-talet så stred man inbördes mot britternas kontroll och ur denna kamp kom den södra nationen, People’s Republic of Southern Yemen, att skapas.

Jemen såsom vi känner till landet idag grundades den 22 maj, 1990, då de två olika nationerna slogs ihop till en. Då enades man om presidenten Ali Abdullah Saleh som ledare för det nya enhetliga Jemen.

Klimat

Strand i Jemen

Strand

Klimatet i regionen är subtropiskt och torrt. Här finns det öken och det regnar inte mycket. Under sommaren är det hett och man kan se att särskilt inlandet har stora fluktuationer i temperatur. Under sommaren så kan man nå 40°C eller mer och under vintern så kan temperaturen ligga på behagliga 25°C. Under natten så kan temperaturerna sjunka ytterligare till omkring 15-20°C. Det är under vintermånaderna som det kan regna men då handlar det om korta och intensiva regnfall.

Intressanta fakta om Jemen

I Jemen så vet man hur man håller bröllop då ett helt vanligt bröllopsfirande kan pågå under 21 dagars tid. I det här landet så får man inte ta några bilder av kvinnor och om det skulle framkomma att någon är homosexuell så kan det bli dödsstraff för detta. Den som kommer som turist förväntas ta med sig pennor som present till lokala skolor. Har man inga pennor med sig så kan godis vara ett bra substitut.

Indien

Indien demonstrerar

Demonstration i Indien

Världens sjunde största land är Indien och det räknas som världens näst största då man ser på befolkning för här bor det mer än 1,2 miljarder människor. Landet ligger i södra Asien och har kust till Indiska oceanen, Arabiska sjön och Bengaliska viken. Det gränsar till Pakistan, Kina, Nepal, Bhutan, Burma (Myanmar), och Bangladesh. Dessutom så ligger önationerna Sri Lanka och Maldiverna nära Indiens södra spets. Öarna Andaman och Nicobar tillhör Indien och via dessa så har man även vattengräns till Indonesien och Thailand.

Stater i Indien

Karta över Indiens stater

Indien är ett enormt land som består av 29 stater och 7 territorier. Alla stater, och Puducherry och National Capital Territory of Dehli, har demokratiska legislativa system som bygger på Westminster modellen. De fem återstående territorierna leds direkt från landets centrum av utvalda administratörer. Man har haft samma struktur på staterna sedan 1956 och den är byggd på de språk som talas i de olika områdena. Varje stat eller territorium är också uppdelat i mindre distrikt för att underlätta administration och styre. Indien räknas faktiskt som världens största demokrati.

Mer om Indien

Indiens huvudstad är New Dehli men det bor flest människor i staden Mumbai. Andra stora städer är Bangalore, Chennai och Calcutta. Officiella språk i landet är hindi och engelska men det finns förstås många fler lokala språk då detta land är så pass stort. Exempel på de språk som talas är bengali, telugu, marathi, urdu och tamil. Landskapet är varierat med berg, slätter och kustlandskap. Det högsta berget i Indien är Kanchenjunga som har en högsta topp på 8 598 meter. Det här är världens tredje högsta berg och Indien delar det med Nepal. Klimatet bjuder på tropisk värme i syd och kyligare områden i bergen. Man drabbas ofta av kraftiga regnskurar, så kallade monsunregn.

Lite historia

Indiens historia sträcker sig långt tillbaka och man brukar dela in den i antik-, medeltida- och modern period. Namnet på landet kommer från ordet Indus som i sin tur kommer från persiskans Hindus. Hindus togs från Sanskritordet Sindhu som var det historiska namnet för Indusfloden. Perserna kallade Indien för Hindustan vilket betyder hinduernas land och som mest refererar till norra Indien. Det händer fortfarande att detta ord används för att beskriva hela Indien.

Lord Dalhousie styrde Indien

Lord Dalhousie

När man talar om modern indisk historia så menar man tiden som började på mitten av 1800-talet. Det var nämligen då som Lord Dalhousie blev guvernör för Ostindiska kompaniet och detta kom att leda till många förändringar, bland annat utbildning för den dåvarande brittiska kolonins invånare. Man byggde även kanaler och järnvägar vilket förändrade landets kommunikationer. Vid den här tiden så började indierna bli trötta på det Ostindiska kompaniet och det ledde till motstånd mot den brittiska ledningen. Som resultat så upplöstes det Ostindiska kompaniet medan Storbritannien fortsatte att administrera Indien. Det är också därför som man än idag har ett parlamentariskt system som påminner om det som finns i England.

Mahatma Gandhi i Indien

Mahatma Gandhi

I 1947 så blev Indien en självständig nation fri från Storbritanniens styre. Landets första premiärminister blev Jawaharlal Nehru och Mahatma Gandhi blev världsberömd som den som ledde motståndsrörelsen. När britterna inte längre styrde så delades landet i två delar, nämligen den Indiska republiken och den Islamiska republiken Pakistan. Senare så kom en del mellan Indien och Pakistan, med Indiens stöd, att bli till landet Bangladesh.

Ekonomi

I Indien så finns det flera olika industrier som är på frammarsch. Indiens telekommunikationsindustri är en av världens snabbast växande. Under 2013 så stod det klart att Indien hade passerat Japan som den tredje största smartphone-marknaden i världen. Bilindustrin är också en viktig del av Indiens ekonomi både nationellt och som exportindustri. Den farmaceutiska industrin är också viktig och förväntas att fortsätta växa. Även om man har så många olika industrier som växer och fungerar väl så har Indien interna socialekonomiska utmaningar. Det här landet har en enormt stor befolkningsandel som lever i fattigdom. Man räknar med att omkring 30% av landets barn under fem år är underviktiga och på vissa håll så ser siffrorna ännu värre ut. Det finns politiska kampanjer som är till för att motverka dessa problem genom att till exempel erbjuda måltider i fattiga områden. Det finns en obalans mellan olika stater då vissa kan vara otroligt rika och andra extremt fattiga. Ett exempel på en välmående stat är Kerala i södra Indien. Kerala lockar både utländska och indiska turister med vackra stränder och en unik miljö.

Intressanta fakta om Indien

Kossor bland indier

Heliga kor

Det finns mycket intressant att säga om Indien men för att nämna några saker:

  • Det är olagligt att föra valutan rupies ur landet
  • Precis som i Bangladesh så anses den vänstra handen vara oren vilket i Indien förklaras med att man inte använder sig av toalettpapper utan istället stänker vatten med den vänstra handen för att göra rent efter toalettbesök. Man använder därmed inte den vänstra handen för att äta.
  • Mer än en miljon indier är miljonärer men de allra flesta får klara sig på mindre än 10 kronor per dag.
  • Kor ses som heliga och får ströva omkring fritt i trafiken. Man ger korna den heliga statusen på grund av att de precis som människan är gravida under nio månaders tid.

Eritrea

Hanishöana tillhör Eritrea

Hanishöarna i Röda havet

På Afrikas horn finner vi landet Eritrea som gränsar till Sudan i väst, Etiopien i söder och Djibouti i sydöst. Man har kust mot Röda havet och Hanish öarna tillhör Eritrea. Landets huvudstad heter Asmara men kallas ofta för Lilla Rom för att staden har en italiensk profil. Asmara är landets största stad med över 500 000 invånare. Som valuta så använder man sig av ERN som är Eritrean Nakfa. Den här valutan introducerades så sent som 1997 då man fortfarande använde sig av etiopiska birr. I Eritrea så talas det en massa olika språk och man har beslutat sig för att alla är likvärdiga. Därmed så finns det inte ett officiellt språk, men rent praktiskt så är det så att de allra flesta talar antingen tigre eller tigrinya. Man använder sig också av arabiska, vilket behövs i regionen. Många kan också engelska och italienska.

Geografi och historia

Ottomanska riket

Ottomanska riket 1792

En gång i tiden så var Eritrea en del av Etiopien då landet var en del av Aksum kungadömet som florerade fram till på 700-talet då det föll. Landet har gott om berg och klimatet är mycket hett och torrt. I bergsområdena så finns det dock svalare platser där det går bra att odla. Vid Röda havets kust så finner man dock några av Afrikas allra varmaste platser. Under 1500-talet så var Eritrea en del av det Ottomanska riket och senare så tog Egypten över styret. Italienarna kom in i bilden 1885 då de intog kustområdet. Eritrea förblev under italienskt styre fram till det Andra Världskriget då britterna tog över. 1962 så utsågs landet som en etiopisk provins. Detta följdes av inbördeskrig som pågick under flera decennier.

1993 så godtog Etiopien att Eritrea var ett eget land då man med hjälp av FN hade hållit omröstningar och kommit fram till att detta var vad de allra flesta eritreanerna ville. Man tänkte sig ett samarbete mellan de två länderna men det här gick inte så bra då man genast blev osams om gränsdragning. Striderna mellan länderna har lett till många döda och det råder fortfarande oroligheter i gränsområden vilket driver folk på flykt från sina hembyar.

Ekonomi och kultur

Asmara på natten

Asmara nattetid

I Eritrea så kan man säga att nära hälften (50-60%) är kristna medan den andra hälften (40-50%) är sunni-muslimer. Det här landet tampas med att en så pass stor del av befolkningen inte är läskunniga. Man räknar med att nära häften av landets invånare inte kan läsa. Man firar nationaldag den 24 maj eftersom det var denna dag, år 1993, som man utropade sin självständighet från Etiopien. Det här är ett fattigt land där man lever på jordbruket och fisket. Länder som handlar med Eritrea är England, Ryssland, Malaysia, Italien, USA och Turkiet.

Burma

Alfabetet i Burma

Alfabetet i Myanmar/Burma

Myanmar är det största landet på sydöstra Asiens fastland men det är inte så många som kallar landet vid detta namn. Det bytte namn från Burma till Myanmar år 1989 men det är fortfarande många som säger Burma. Burma gränsar mot Thailand, Indien, Laos, Bangladesh och Kina. Landet har kust både mot Andamansjön och mot den Bengaliska viken. Det här landet var en gång koloniserat av Storbritannien men fick sin självständighet 1948 då det utropades till en förbundsrepublik. Landet består av berg och platåer och de flesta bor i de bördiga dalarna och i Irrawaddy flodens delta.

Mer om Burma

Landsvapen i Myanmar

Landsvapen

Fram tills 2006 så var Yangon Burmas huvudstad men detta ändrades till Nay Pyi Taw. Myanmars invånare är till största delen etniska burmeser och andra grupper som Shans, Karens och Kachins utgör omkring 30 procent av landets befolkning. Minoritetsgrupper finns mestadels vid landets gränser och i bergsområden. Shanfolket bor i norr och i nordöst vid Indiens och Thailands gränser, Karenfolket finns vid Thailands gräns och Kachinfolket har sina samhällen vid gränsen till Kina i norr. De här olika grupperna är viktiga att nämna då man talar om Burma för landets militära regim har behandlat dem på ett brutalt sätt och motsatt sig att ge dessa grupper rättigheter och autonomi.

Allt som allt så har Burma en befolkning på omkring 50 miljoner människor. Huvudspråket är burmesiska men det finns även lokala språk. Religionerna som praktiseras är huvudsakligen buddism, kristendom och islam. Landets valuta kallas för Kyat.

Historia och ekonomi

Burma har styrts av militära regimer sedan 1962 och dessa har anklagats för korruption, trafficking, och brott mot mänskliga rättigheter. Man har bland annat med våld flyttat på folkgrupper och även tvingat civila till straffarbete. Så sent som 1988 så var det landets militär som låg bakom morden på mer än tusen demonstranter som demonstrerade för demokrati. Trots att man höll ett nationellt val år 1990 så vägrade militären att godta resultaten. Landet har gott om naturtillgångar och den nationella industrin inkluderar ädelstenar och Teakträ. Det är dock svårt att få fart på ekonomin då den militära ledningen inte banar väg för detta. På grund av detta så är de flesta i Burma fattiga utan utsikter om att detta kan komma att förändras.

Burma exporterar gas, träprodukter, bönor, fisk och ris. Landet har en alldeles unik natur och under senare år så har turism till Myanmar kommit igång till glädje för nyfikna turister från världens alla hörn så i framtiden så kan turism komma att bli en viktig del av landets ekonomi.

Australien

Aboriginkonst

Aboriginkonst

Australien är omgivet av Stilla havet och Indiska oceanen, och det här är världens minsta kontinent men också världens sjätte största land. Det som är så unikt med detta land är att man just är ett land och en kontinent på samma gång, ett annat namn för kontinenten är Oceanien. Landet har fler än 20 miljoner invånare och de flesta bor nära kusterna. Huvudstaden heter Canberra och den ligger i det område som kallas för Australian Capital Territory. Klimatet kan vara allt från tropiskt till tempererat beroende på var man befinner sig. Stora delar av Australiens landmassa är öken. Man kan säga att den norra delen av landet är mer tropisk med den sydvästra delen har ett klimat som påminner om det som vi ser i Medelhavet.

I Australien så är engelska det officiella språket men det finns även andra viktiga språk som till exempel aboriginal som talas av ursprungsbefolkningen. Det här språket är så pass viktigt att det finns representerat i det offentliga livet på banker, i butiker med mera.

Geografi och klimat

Uluru eller Ayers Rock

Ayers Rock/Uluru

Australien är alltså en ö och en kontinent. Längsmed kusterna så finns det gott om stränder och även korallrev som besöks av surfare och dykare från världens alla hörn. Här är Stora Barriärrevet(Great Barrier Reef) och Bondi Beach kända namn bland de som är intresserade av att dyka eller av att vågsurfa. Mitten av kontinenten är ett ökenlandskap och här finns de kända turistattraktionerna Ayers Rock som även kallas för Uluru. Australien har sina egna alper och de ligger på kontinentens sydöstra sida. Den som gillar att vandra under sommarmånaderna, som är våra vintermånader, kan klättra omkring det högsta berget Mount Kosciusko där man även kan syssla med skidåkning då det blir vinter.

Daintreeregnskogen

Träd i Daintreeskogen

I norra Australien så finns det regnskogar eftersom man här har ett tropiskt klimat. I Daintree skogen så är det mycket populärt att vandra och upptäcka den vackra naturen och unika djurarter. Det finns också gott om jordbruk på ön. De olika gårdarna som ligger i det som kallas för outback odlar allt från ris till vete. Man kan också finna gott om mjölktillverkning och uppfödning av djur för slakt. Jordbruk och boskapshållning är både till för inhemska behov och för export.

Lite historia

Port Arthur på Tasmanien

Straffkolonin Port Arthur på Tasmanien

Australien upptäcktes av en holländare som gav kontinenten namnet New Holland. 1770 så kom Kapten James Cook förbi och han tyckte att ön istället skulle heta New England. Storbritannien kom att använda sig av Australien som ett fängelse. Man skickade hit kriminella och folk som av olika skäl skulle straffas. Det blev till en straffkoloni, och i och med att man skickade så mycket folk så var man tvungen att upptäcka större delar av landet. På mitten av 1800-talet så fann man guld i Victoria och i New South Wales och det här gjorde att en massa människor tog sig till Australien för att försöka få fatt i guldet. I början av 1900-talet så etablerades ett parlament som fungerade som en sammanslagning av sex olika stater och två territorier. Då man inte kunde besluta sig för om Melbourne eller Sydney skulle bli huvudstad så beslutade man sig till sist för att Canberra skulle få denna titel.

Intressanta fakta om Australien

En Känguru i Australien

Känguru

Även om många av dagens australiensare har kriminella i släkten så är det faktiskt så att antalet mord per 100 000 människor inte ens är en tredjedel av det som man till exempel ser i USA. Nu är det ändå så att man i Australien kallar folk med engelskt påbrå för Pome vilket är en förkortning för Prisoners of Mother England så detta är visst ett arv som kan vara svårt att någonsin glömma. Det finns miljontals kängurur på kontinenten och det är mycket vanligt att man äter känguruns kött som finns att köpa i vanliga matbutiker såväl som på restauranger.