Pakistan

K2 i Pakistan

Berget K2 är Pakistans nationalberg

Pakistan är en av världens allra äldsta civilisationer och kallas officiellt för den Islamiska Republiken Pakistan. Landet gränsar till Indien, Kina, Afghanistan och till Iran. Den södra delen av Pakistan har kust till Arabiska havet som är en del av den Indiska oceanen. Med nära 200 miljoner invånare så räknas Pakistan som världens sjätte folkrikaste land. I detta land så finns toppen K2 (Mount Godwin Austen) som räknas som världens näst högsta berg. Namnet på landet betyder land of the pure, som kan översättas till det rena landet, på persiska och på urdu.

I Pakistan så talas det mer än 60 olika språk. Huvudspråken för landet är urdu, engelska, puniabi, pashto och sindhi. Det hålls regelbundna val men man kan inte säga att det här är en stabil demokrati då landet växelvis har styrts av en militärregim.

Historia

Det som är dagens Pakistan har varit bebott sedan urminnes tider och här har man framför allt sysslar med jordbruk. Området styrdes av storriken som Perserriket och Alexander den Store samt av hans generaler. Under medeltiden så tog den arabiske erövraren Muhammad ibn Qasim över och islam introducerades som religion i regionen. I modern tid så har även Storbritannien haft viss kontroll över delar av Pakistan som en del av sin handelsverksamhet. Pakistans politik har kritiserats då man under 1990-talet ställde sig bakom talibanerna i Afghanistan. Senare så gav landet sitt stöd till USAs invasion av Afghanistan varpå relationerna mellan landet och väst förbättrades.

Höga berg och öken i Pakistan

Det finns många höga berg i Pakistan och två av världens 14 högsta berg finns i detta land. Klimatet är kontinentalklimat vilket betyder att det för det mesta är torrt. Nu finns det dock många höjdskillnader så väder och klimat kan skilja sig stort mellan landets olika delar. Under tidig höst så drabbas landet av monsunregn som sedan följds av en torr period utan nederbörd. Trots detta så har man kunnat utnyttja områden som Indusslätten för jordbruk genom att använda sig av konstbevattning. Vid gränsen mot Indien så finns det en öken med namn Tharöken. Det här är en mindre öken i södra Punjabprovinsen.

Växt- och djurliv

Pakistansk Ökenkatt

Ökenkatt

Det varierade landskapet har gett upphov till många olika växtarter och djur. Här finns det alpina träd som tall såväl som tropiska inslag av kokosnötsträd och dadelträd. Längsmed kusten så finns det mangroveskogar och den stora variationen av arter och träd beror på att landet är stort rent geografiskt och att man har så stora höjdskillnader. I Pakistan så finns det nära 700 fågelarter och man har även exotiska djur som krokodil och ökendjur som ökenkatten. Pakistans regering har infört flera projekt som är till för att rädda naturen som lider av problem från miljöförstöring som leder till att skog försvinner. Det här är projekt som är viktiga för hela världen.

Ekonomi

Chasma i Pakistan

Kärnkraftverket Chasma i Pakistan

Pakistan är ett av de första arabländerna med tillgång till kärnkraft och man har utvecklat flera kärnkraftverk. Landet har en snabbt växande ekonomi där olja och gas står för den största delen av exporten. Turistindustrin har också utvecklat under senare år och det finns ett stort intresse av att upptäcka landets unika kultur och natur.