Chagosöarna

Chagosöarnas huvudstad Digeo Garcia

Diego Garcia från luften

Chagosöarna är ett brittiskt territorium i Indiska oceanen och dessa öar har minst sagt en spännande historia. Att man i modern tid har flyttat en hel befolkning till Mauritius för att sedan neka dem att återvända till Chagos är i sig anmärkningsvärt och något som borde få mer uppmärksamhet. Chagosöarnas läge cirka 1 600 km sydväst om Indien bjuder på storslagen natur och ett tropiskt klimat. Allt som allt så består ögruppen av nära 1 000 öar i sju atoller men fokus ligger på huvudstaden Diego Garcia där det finns en militärbas som Storbritannien och USA delar på.

Chagosöarnas historia

Chagosöarna ligger inte långt från Maldiverna och ögruppen har länge varit välkänd för ursprungsbefolkningen på Maldiverna som har egna berättelser om handelsfarande och fiskare som räddades till livet tack vare öarna. Det var dock inte tillräckligt nära för att man från Maldivernas sida skulle se någon mening med att överta öarna så det var länge så att Chagos ögrupp helt ignorerades av sina grannar i norr. Under 1700-talet så tog fransmännen som hade koloniserat Mauritius slavar från Afrika till Chagos. Slavarna skulle vara med och dra igång och sköta kokosnötsplantage.

I början av 1800-talet så tog Storbritannien över Mauritius, och Chagosöarna har fortsatt att vara styrda av britterna. Något som kan få en att häpna är det som hände 1966 då britterna köpte privatägda kopraföretag och sedan stängde dessa. Under åren som följde så tvångsflyttade britterna den lokala befolkningen på omkring 2 000 personer från Diego Garcia, Peros Banhos och Salomonöarna till Mauritius. 1971 så kom Storbritannien och USA överens om att USA skulle hyra Diego Garcia för militärt bruk. De ursprungliga invånarna som nu finns på Mauritius och på Seychellerna har vid upprepade tillfällen försökt få rätten att återvända. Deras rättsliga kamp har lett till monetär kompensation men deras begäran om att få återvända har avslagits av Englands högsta domstol.

Miljö och klimat

Chagos Archipelago fåglar

Fåglar på Chagos

Chagosöarna är en skärgård med låg terräng. På de flesta platser så reser sig öarna inte mer än 2 meter över havsytan. Klimatet är tropiskt, varmt och fuktigt. Numera så är ett stort område omkring öarna utsett till naturreservat då man försöker bevara den unika miljön och naturen. De flesta öarna har inga moderna kommunikationer eller ens asfalterade vägar. På Diego Garcia finns det en militär flygplats och även ett vägnät. Transporter sker huvudsakligen med flyg eller med båt via Diego Garcias hamn. Stränderna är vita med blågrönt vatten precis så som det ser ut på många andra håll i den Indiska oceanen. Ögruppen är naturskön och relativt orörd trots den militära aktiviteten på huvudön.