Franska sydterritorierna

Franska Sydterritorierna

Franska Sydterritorierna sett från jordens undersida

Franska syd- och Antarktisterritorierna kallas för det mesta kort och gott för Franska sydterritorierna. Det här är ett territorium som innefattar Antarktis landmassa samt flera ögrupper som ligger i södra Indiska oceanen. Det är just nu bara Frankrike som gör anspråk på Antarktis landmassa och man styr området via Réunion och Kerguelenöarna då man inte kan tala om en fast befolkning i de Franska sydterritorierna. Allt som allt så rör det sig om ett område med hav, öar och landmassa på 1 250 146 km² som förvaltas från Frankrike.

De flesta öar i detta territorium är obebodda men det finns ändå några hundra själar på plats. Några av dessa är forskare som bemannar forskningsstationer. I och med att man inte kan tala om en verklig befolkning så kan man heller inte säga att det finns någon särskild kultur eller ett språk. På ön Réunion så har man en politisk ledare som håller kontakten med representanter som finns på öarna där det faktiskt bor folk.

Kerguelen

Frankrike styr alltså i sydterritorierna från Kerguelenöarna som ligger mitt i Indiska oceanen. Här bor det heller inte så mycket folk och det rör sig om en miljö där man är otroligt isolerad från resten av världen. För att ta sig till och från Kerguelen så måste man använda sig av båt. Ön kan inte producera föda så man är beroende av transporter från resten av världen. De som bor på Kerguelenöarna är ofta där för att forska och observera naturen och klimatet. Här finns det ett unikt djurliv med bland annat pingviner. För att inte störa miljön så är det förbjudet för de som bor och jobbar på plats att ta med sig husdjur. Här har man uppenbarligen lärt sig sin läxa från 1600-talet på Mauritius där man på detta vis utrotade en hel fågelart.